Astma Allergi

Fler och fler inser nu även i Sverige hur man med hjälp av mental träning och undermedvetnen träning kan hjälpa med överraskande positiva resultat – som håller. Minska din stress, lära sig att hantera situationer på ett annat sätt mm. Jag har märkt att stress och frustrationer ligger bakom många olika överkänsligheter. Vid astma, allergier och eksem har det varit många lyckade resultat....
read more