Ungdom

För ungdomar är det jobbigt från flera aspekter. Som äldre både med hormoner och vänner, familj och press och stress för att klara skolan. Skolan, informationsflöden, datorspel och omgivningarna är besvärligare nu än förr att hantera. Det påverkar dig mer än du tror. Det kan ge både huvudvärk, negativa känslor, magont och utslag och depression. Som yngre kanske det vara saker som kiss i sängen,...
read more

Gå ner i vikt? Fungerar det?

Vill du gå ner i vikt? få ökad lust till motion? kanske ändra dina matvanor utan att behöver kämpa? Övervikt är en av nu-tidens negativa biverkningar av bl.a stress, mat och mindre tid till kondition. Genom att du får information och råd kring matvanor, ytterligare hjälp av mental avslappning samt hantera stress och sötsug, ökad motionslust – så kan du faktiskt gå ner i vikt utan...
read more

Sluta röka eller snusa?

Vill du sluta röka? Om du verkligen vill – så är det faktiskt rätt lätt. Rökning eller snusning, nikotinberoende är faktiskt lätt att bli av med om du får rätt redskap och hjälp på vägen. Hypnos har hjälpt många, så varför inte dig? Rökning/snusning/beroende session tar lite längre tid men i gengäld behövs vanligtvis bara 1 – 2 sessioner. Fördelen med att använda hypnoterapi är att...
read more