Astma Allergi

Fler och fler inser nu även i Sverige hur man med hjälp av mental träning och undermedvetnen träning kan hjälpa med överraskande positiva resultat – som håller. Minska din stress, lära sig att hantera situationer på ett annat sätt mm. Jag har märkt att stress och frustrationer ligger bakom många olika överkänsligheter. Vid astma, allergier och eksem har det varit många lyckade resultat....
read more

Sluta röka eller snusa?

Vill du sluta röka? Om du verkligen vill – så är det faktiskt rätt lätt. Rökning eller snusning, nikotinberoende är faktiskt lätt att bli av med om du får rätt redskap och hjälp på vägen. Hypnos har hjälpt många, så varför inte dig? Rökning/snusning/beroende session tar lite längre tid men i gengäld behövs vanligtvis bara 1 – 2 sessioner. Fördelen med att använda hypnoterapi är att...
read more