Företag


För uppdrag till företag gäller följande information.

En session brukar vanligtvis ta ca 2 tim. Vi startar med grundläggande information kring hur det känns och fungerar och därefter vad personen vill ha för förändring. Därefter påbörjas arbetet med den tid som finns kvar.
Session nr 2 kommer återkoppling och därefter fokuseras förändringsarbete.

Pris: 700:-/tim exkl moms

Fakturering sker av en extern byrå.
Kvitto erhålls vid kontant betalning.

Total sekretess för klient gäller. Däremot kan oftast estimerad tidsåtgång per session uppges efter andra tillfället.