Kontakt & PrisVälkommen att skicka email till mig om du vill boka tid.

Läs gärna mer om mig som person under ”om mig” to see how others have been helped or how it felt ”for them”.

Hur många gånger tar det? Det beror på vad du vill ändra och hur effektivt du vill jobba och verkligen ha en förändring.
För en del tar det 2 sessioner, för andra 3 – 6 session och för andra har det tagit några gånger till. Det är en effektiv och kraftfull metod där du själv kan göra skillnad.

Det behövs i början en uppföljningssession för att se att förändring har skett. Så se till att boka 2 ggr på en gång. Efter dessa 2 gånger, så känner du själv hur det känns.
Oftast blir det ett naturlig känsla av avslut när det du vill ändra på, känns avklarat… En del väljer att passa på att ta hand om andra saker, eller t.ex få hjälp med stresshantering och avslappning.

OBS återbud (senast 24 tim innan datum) annars debiteras 500 för uteblivet besök.

ENGLISH

You are welcome to send an email to book a session. Find out more information about me under ”About Me”, and how other clients have experienced a session under ”Testimonials”.
How many times does it take? It depends on what you want to change and how effective you want to work and at what pace. For some it takes 1-2 sessions, for other 3 – 6 sessions and for others it has taken a few more times. I follow your pace.
It is an effective and powerful method. Initially, a follow-up session is needed to. So make sure to book 2 times at once.
After these 2 times, it becomes a natural sense of completion when what you change feels cleared …

Please note reimbursement rule (no later than 24 hours before date) otherwise a 500 SEK fee for missed appointment/no show up.

.