top of page

Pollenallergi Lund

Allergier kan vara besvärliga och påverka en persons dagliga liv. Pollenallergi är en vanlig form av allergi, och det kan vara svårt att hitta en effektiv behandling. En alternativ behandling som har visat sig lindra symtomen hos pollenallergi är hypnos

Hayfever pollenallergy.png

Vanliga frågor och svar

 

Vad är hypnos?

Hypnos är en metod som används för att skapa en förändrad medvetandetillstånd, där personen är mer mottaglig för suggestioner (förslag) till det undermedvetna för att göra en förändring.

 

Är hypnos säkert?

Ja, hypnos är en säker metod när den utförs av en kvalificerad utövare. Jag är kvalificerad och certifierad. Se gärna mina utbildningar under "om mig"

Hur många hypnossessioner behöver man för att lindra pollenallergi?

Antalet sessioner som behövs för att lindra pollenallergi kan variera från person till person. Det beror på hur allvarliga symtomen är och hur väl personen svarar på förändringsarbetet. I vanliga fall tar det 3-4 sessioner. 

Finns det några biverkningar av hypnos?

Nej, hypnos har inga kända biverkningar när den utförs av en kvalificerad utövare.

Kan hypnos användas för att minska andra typer av allergier?

Ja, hypnos kan användas för att minska eller lindra andra typer av allergier, men det finns inte lika mycket forskning om dess effektivitet för andra allergier som det finns för pollenallergi. Jag kan bara se resultaten som är väldigt positiva.

Läs mer här: 

bottom of page