top of page

Dålig självkänsla - hur hypnos kan hjälpa

Kanske känner du ibland att du inte räcker till, eller så jämför du dig ofta med andra och känner dig nedstämd. Det är helt normalt, men det finns hjälp att få, och en av de mest spännande och effektivaste metoderna är hypnoterapi.


Vad är egentligen en dålig självkänsla


Dålig självkänsla är en vanlig känsla som många människor upplever vid någon tidpunkt i livet. Det kan upplevas på flera olika sätt som t.ex. självkritik, en känsla av att inte räcka till, eller en ständig jämförelse med andra.


Den här typen av negativ självuppfattning kan leda till betydande psykologisk stress i längden och kan påverka alla aspekter av en persons liv, från personliga relationer till yrkesliv.


Lyckligtvis finns det effektiva metoder för att hantera och förbättra dålig självkänsla, varav hypnoterapi är mycket uppskattad och effektiv terapimetod.Ofta ger dålig självkänsla en utstrålning av osäkerhet. Det påverkar hur andra upplever dig. Genom att förändra din utstrålning och inre känsla, öppnas en dörr till helt andra möjligheter! På alla fronter.


Hur påverkar dålig självkänsla ditt liv?


Dåligt självförtroende kan påverka ens liv på många olika sätt och göra vardagen svårare. Helt i onödan! För det begränsar ju dig.


 1. Vänner och familj: Om du ofta känner dig osäker, kan det vara svårt att vara öppen och avslappnad med vänner och familj. Kanske drar du dig för att säga vad du tycker eller känner, av rädsla för att inte bli omtyckt eller för att andra ska tycka illa om dig. Det kan leda till ensamhet och social isolering. Känsla av att alltid vara ensam eller svarta fåret.

 2. Påverkan i jobbet eller i skolan: Med lågt självförtroende kan det vara utmanande att visa vad du kan. Du kanske tvekar att fråga om hjälp när du behöver, eller att ta på dig nya uppgifter. Detta kan göra att du missar chanser att lära dig nya saker eller att visa dina talanger. Studenter med lågt självförtroende kan tveka att delta i klassdiskussioner eller fråga om hjälp när de inte förstår, vilket kan påverka deras lärande och akademiska prestationer och möjligheter. På arbetsplatsen kan dåligt självförtroende göra det svårt att ta initiativ eller sträva efter befordran. Du kanske tvivlar på din kompetens och undviker att ta dig an nya utmaningar eller ledande roller, vilket då begränsar yrkesmässig tillväxt och utveckling.

 3. I nya situationer: Att prova på nya aktiviteter eller hobbies kan kännas överväldigande om du inte tror på din egen förmåga. Det kan leda till att du undviker situationer där du skulle kunna ha roligt och lära känna nya människor. Lågt självförtroende kan göra att man undviker nya erfarenheter, som att resa, prova nya hobbies eller delta i gemenskapsaktiviteter. Detta begränsar ens livserfarenheter och på sikt gör att man får ännu mer dåligt självförtroende.

 4. Ditt mentala välbefinnande: När du ständigt tvivlar på dig själv kan det lätt leda till känslor av sorg eller ångest. Dåligt självförtroende kan göra att små motgångar känns som stora nederlag, vilket kan göra dig ledsen eller frustrerad. Lågt självförtroende är starkt kopplat till olika psykiska hälsoproblem, som t.ex. depression och ångest. Man kan uppleva en ständig känsla av otillräcklighet och hopplöshet, vilket kan fördjupa dessa tillstånd.

 5. Beslutsfattande: Om du inte litar på dina egna omdömen kan det bli svårt att fatta beslut. Du kanske oroar dig mycket över att göra fel val, vilket kan göra vardagliga beslut stressande. Detta kan leda till att man känner sig fast i sin livssituation utan möjlighet att förändra eller förbättra den.

 6. Relationer: På många olika sätt kan låg självkänsla påverka relationer

 • Ibland kan personer med låg självkänsla känna sig ovärdiga lycka och omedvetet sabotera sina relationer genom självdestruktiva beteenden.

 • Låg självkänsla kan leda till att du drar till dig negativa relationer eller partners, eftersom du kanske inte tror att du förtjänar något bättre.

 • Låg självkänsla kan göra att du låter andra utnyttja dig eftersom du gör allt du kan för att hjälpa till, men du upptäcker ändå att ingen uppskattar dina ansträngningar. De tar dig och din tid, för givet. (Naturligtvis ska dina barn känna att du alltid finns där för dem)
Varför fungerar hypnoterapi så bra?


Hypnoterapi är en terapiform som kan missförstås som något mystiskt eller konstigt, men det är faktiskt en mycket vedertagen, lugn och behaglig metod. terapimetoden arbetar i ditt undermedvetna sinnet.Hypnoterapi arbetar med det undermedvetna sinnet. Det undermedvetna sinne som styr 95% av agerande och känslor. Det är därför det är så effektivt.


Under en hypnoterapisession guidar en utbildad terapeut dig in i ett djupt avslappnat tillstånd där ditt sinne är mer öppet för positiva förändringar och nya tankesätt.


Här är några skäl till varför hypnoterapi kan vara det bästa verktyget för att boosta din självkänsla:


 1. Identifiering av negativa tankar: Under hypnoterapi kan terapeuten hjälpa klienten att identifiera och adressera de underliggande negativa tankarna som bidrar till dålig självkänsla.

 2. Förändring av tankeprocesser: Genom att använda tekniker som suggestioner och visuella metaforer, kan hypnoterapeuten hjälpa till att plantera positiva tankar och självbilder hos klienten.

 3. Förstärker positiva egenskaper: Hypnoterapi hjälper också till att stärka och lättare uppfatta dina egna styrkor och positiva egenskaper, vilket naturligt bygger upp din självkänsla.


Att ta hand om din självkänsla är viktigt för din allmänna lycka och välbefinnande. Men inte bara dig! Det är också på flera sätt viktigt, eftersom man oftast är en form av förebild till någon, oavsett om det är ens barn, familj, kollegor eller i gemenskapen.


Om du är nyfiken på hypnoterapi, varför inte prova ett session?

Det kan vara just den hjälp du behöver för att känna dig starkare och mer självsäker. Kom ihåg, varje steg mot att känna dig bättre är ett steg värt att firas.


Ju mer du vågar ta ett steg utanför din "comfort zone" desto bättre självkänsla blir det till slut. För du lär dig alltid något - eller hur?Dålig självkänsla - hur hypnos kan hjälpa
Få bättre självkänsla - hypnoterapi kan hjälpa dig på ett underbart sätt

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page