top of page

Värk - Effektivt verktyg för att hantera smärta - hypnos!

Hypnoterapi: Är det ett effektivt verktyg för att hantera smärta? Läs mer så för du en fingervisning om hur och varför det fungerar.

I en värld där stress och smärta ofta är en del av vardagen, letar allt fler efter alternativa metoder för att uppnå lindring och må bättre. En av dessa metoder är hypnoterapi, en fascinerande och effektiv form som kan erbjuda betydande hjälp för de som kämpar med olika typer av smärta. Här beskrivs generellt kring vad hypnoterapi är, hur det fungerar och varför det kan vara ett utmärkt val som naturlig hjälp för smärthantering.


Vad är Hypnoterapi?

Hypnoterapi är en form av terapi där en person genomgår hypnos för att uppnå ett tillstånd av djup avslappning och ökad mottaglighet för positiva förslag. Under hypnos kan terapeuten hjälpa individen att fokusera sin uppmärksamhet, minska medvetenheten om omgivningen och öppna upp för positiva förändringar och olika sätt att hantera smärta eller situationer som är mer i linje med vad klienten önskar. Detta tillstånd är inte som att sova, utan mer som en djupt avslappnad vakenhet. Man kan säga att man byter fokus från det medvetna till det undermedvetna.


Hur Fungerar Hypnoterapi för att hantera och förändra smärta?

När det gäller smärta arbetar hypnoterapeuten med att förändra patientens uppfattning om smärta. Genom att använda sig av olika tekniker, såsom visualisering och positiva förslag, kan terapeuten hjälpa patienten att omforma sina tankar och känslor kring smärtan. Detta kan leda till att patienten upplever mindre smärta, eller till och med uppfattar smärtan på ett annorlunda sätt. Det låter kanske konstigt, men precis som man kan öka sin smärta kan man också sänka graden av smärta. Det har med olika faktorer att göra. Till exempel kan kvinnor föda barn utan smärta med hjälp av hypnos. Istället för smärtsamma värkar ersätts det via hypnos av känslan av vågor som rullar in mot en strand mm. Smärtlindrings-effekten av hypnos kan till stor del delas in i två mekanismer; fysisk avslappning och perceptuell förändring/kognitiv distraktion. Muskelspänningar följer ofta med förekomsten av smärta. När det finns smärta dras det smärtsamma området instinktivt tillbaka, och när muskelspänningen ökar, intensifieras smärtan. Så när det finns en koncentration i bilder som väcker fysisk avslappning, såsom 'svävande' eller 'lätthet', blir musklerna avslappnade och smärtan minskar.


Effektivt verktyg för smärtlindring - hypnos!
Hypnos har visat sig kunna hjälpa smärta


1. Smärtcentrat i hjärnan - Därför gör det ont


För att vi ska bli medvetna om att något gör ont måste hjärnbarken ta emot och registrera smärtimpulser. Smärtimpulserna kan till exempel vara att du bränner dig på spisen, eller att du stukar foten.


Smärtimpulserna fångas upp av så kallade smärtreceptorer (nociceptorer) och leds vidare med hjälp av nervsystemet och signalsubstanser i perifera nervbanor (nociceptiva banor) via ryggmärgen till hjärnstammen.

2. Mellanstoppet - Talamus bearbetar och skickar vidare


På vägen mellan hjärnstammen och hjärnbarken passerar smärtimpulserna talamus där smärtimpulserna bearbetas. Därifrån skickas de vidare till hjärnbarkens sensoriska (känslo-) område där de förmedlar information om var i kroppen smärtan finns, smärtans ursprung, styrka m m.


Emotionella reaktioner på smärtan styrs av det limbiska systemet i hjärnan, som också får impulser från talamus. Den grundläggande smärtupplevelsen registreras och utlöser en rad följdeffekter i kroppen där du känner smärtan.


3. Kroppens egna smärtsystem system


Visste du att vår kropp har en egen liten smärtkontrollcentral? Jo, det stämmer! Inuti oss finns det ämnen som noradrenalin, serotonin och de berömda endorfinerna, som fungerar som kroppens egna smärtlindrare. De träder i aktion när smärtsignaler når vår hjärna och hjälper till att lugna ner smärtan.

Tänk på de gånger du kanske har stött i tån men inte känt av det direkt för att du var mitt i något spännande.

Till exempel kan kvinnor föda barn utan smärta med hjälp av hypnos. Istället för smärtsamma värkar ersätts det via hypnos av känslan av vågor som rullar in mot en strand mm.

Förr i tiden, Innan det fanns sömnmedel/narkos användes faktiskt hypnos av läkare när de gjorde kirurgiska ingrepp. Även idag görs ett flertal operationer (Belgien) under hypnos då vissa patienter ej tål narkos.


Så vad gör då hypnos? I hypnos kan man påverka den förmedlande informationen, de emotionella reaktionerna och kroppens egna inbyggda system och på så sätt förändra den grundläggande smärtupplevelsen.


Forskning och Effektivitet kring hypnos och smärta

Forskning inom området stödjer användningen av hypnoterapi för smärtlindring. Studier har visat att hypnos kan minska kronisk smärta, smärta relaterad till kirurgiska ingrepp, och smärta under förlossning.

Hypnoterapi är särskilt effektivt eftersom det inte bara hjälper till att lindra själva smärtan, utan också kan minska ångest och stress som ofta är förknippade med kronisk smärta.Varför Välja Hypnoterapi för Smärtlindring?


  1. Naturlig Metod: Hypnoterapi är ett icke-invasivt och läkemedelsfritt alternativ, vilket gör det till ett attraktivt val för många.

  2. Anpassningsbart: Varje hypnoterapisession är unik och kan skräddarsys för att möta individens specifika behov och smärtupplevelser.

  3. Helhetsperspektiv: Hypnoterapi tar inte bara hand om smärtan i sig utan adresserar även emotionella och psykologiska aspekter kopplade till smärtan.

  4. Långsiktiga Fördelar: Många klienter rapporterar långvariga förbättringar och en ökad förmåga att hantera smärta efter hypnossessioner.


Att Tänka på Innan en session


Först och främst bör du ha varit till vården och fått utrett varför du har smärta. Det är viktigt att förstå att smärta är i början en varningssignal att kroppen behöver hjälp.

Innan man påbörjar hypnoterapi är det viktigt att konsultera en erfaren hypnoterapeut.

Det är även bra att ha realistiska förväntningar och förstå att resultat kan variera från person till person.


Sammanfattning kring smärta och hypnos

Hypnoterapi erbjuder ett unikt och effektivt sätt att hantera smärta, oavsett om det är fysisk eller emotionell. Genom att förändra hur vi upplever och reagerar på smärta, kan hypnoterapi förbättra livskvaliteten för många genom både hypnos och genom olika verktyg som klienten själv tränas i och kan använda sedan.

Om du kämpar med smärta och letar efter ett naturligt och anpassningsbart alternativ, kan hypnoterapi vara värt att utforska för dig.

Välkommen att läsa mer på bloggen kring hypnos och hypnoterapi, Placebo och Nocebo och se själv hur häftig din kropp och ditt sinne är.


Vill du boka tid? Skicka in en förfrågan längst ner i formuläret.Några exempel från klienter berättar hos CE-hypnosis nedan.


 


Studier och research


Användning av hypnos för smärtlindring kan hittas i dokument så gamla som litteratur från 1840-talet. Nedan följer några exempel. Googla kring smärtlindring och hypnos så hittar du enormt mycket mer information.


Artros och fibromyalgi

Hypnos kan vara en hjälpsam metod utan läkemedel för att minska smärta vid kroniska tillstånd som artrit och fibromyalgi. Studier visade att mer än 75% av personer med artrit och liknande sjukdomar upplever betydande smärtlindring genom att använda hypnos. Långt ifrån de gamla tidernas salongstrick använder dagens utövare hypnos för att ge personer ett extra verktyg för att hantera deras smärta. Läs mer på engelska nedan.Kronisk smärta

National Library of Medicine

Den här artikeln granskar kontrollerade prospektiva studier om hypnos för behandling av kronisk smärta. Tretton studier, med undantag för studier om huvudvärk, identifierades som jämförde resultat från hypnos för behandling av kronisk smärta med antingen baslinjedata eller ett kontrolltillstånd. Resultaten visar att hypnosinterventioner konsekvent producerar signifikanta minskningar av smärta associerad med en mängd olika kroniska smärtproblem. Dessutom visades hypnos generellt vara mer effektivt än icke-hypnotiska interventioner såsom uppmärksamhetsövningar, fysioterapi och utbildning... läs mer nedan.Hur effektiv är hypnos i att minska smärta? Medical News Today 2019


Kan hypnos lindra smärta? Den största metaanalysen hittills drar slutsatsen att det kan vara ett genomförbart, säkert och kostnadseffektivt alternativ.


“Based on these findings, most people would experience around a 30% drop in pain or more, which is generally considered to be clinically meaningful pain relief.”

Lead author Trevor Thompson, Ph.D."Hur hypnos kan ändra hjärnans uppfattning av smärta

Standford medicine April 2023


Hypnos, ibland kallad hypnoterapi, kan vara långt ifrån etablerad, och vissa avfärdar den som medicinskt ogrundad, men Spiegel, professor och biträdande ordförande för psykiatri och beteendevetenskap, har publicerat årtionden av forskning som undersöker dess inverkan på hjärnaktivitet samt dess effektivitet i att kontrollera smärta relaterad till kirurgi, cancer och fibromyalgi (en kronisk sjukdom som orsakar muskuloskeletal smärta och trötthet).


Patienter som kämpar med smärta söker sig ofta till hypnos när de har slut på alternativ. Men om du frågar David Spiegel, MD, en ledande expert på klinisk hypnos, borde det vara ett första - inte sista - alternativ.Hypnos som smärtlindring underutnyttjad

The Korean Journal of Pain, provided courtesy of Korean Pain Society

Hypnos är ett naturligt fenomen som genetiskt är inneboende hos människan. Om smärtmedicinspecialister, som har stor erfarenhet av smärtbehandling, lär sig hypnos och använder det, skulle det vara till stor hjälp i behandlingen av akut och kronisk smärta.


6 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page