top of page

Hypnos före operation - Nyckeln till snabbare återhämtning

Hypnos är mer än bara en scenattraktion; det är ett fantastisk terapiverktyg som under århundraden bidragit till förändring och läkning. Men hur hjälper det egentligen när det gäller att förbereda kroppen inför och efter operation?Hypnos och dess roll i återhämtning


Hypnos, i terapeutisk mening, kan beskrivas som ett förändrat medvetandetillstånd där individen blir mer mottaglig för förslag. Inom medicinskt sammanhang har det visat sig vara särskilt fördelaktigt för att minska ångest, smärta och stress - tre faktorer som tydligt påverkar återhämtning negativt.


En förklaring är till exempel publicerad här som fann att patienter som erbjöds hypnosterapi före operationen rapporterade lägre nivåer av postoperativ smärta och behövde färre smärtstillande medel jämfört med de som inte hade fått hypnosterapi.


Hypnos före operation har hittills visat sig minska behovet av narkos och smärtlindrande medel och också snabbare återhämtning


Varför och hur fungerar hypnos inför operation?


I praktiken används hypnos genom att sätta patienten i ett avslappnat tillstånd inför operationen, då kan det medvetna, undermedvetna och kroppen bättre förbereda sig för det kommande ingreppet. Det blir alltså ingen shock för kroppen. Jag ger även instruktioner om minimal blödning och förberedelse efter operation kring att anpassa läkningen.

Det innebär att efter operationen kan hypnos hjälpa patienten att fokusera på positiva resultat, vilket minskar risken för komplikationer och även långvarig smärta. Vissa studier har också visat en mycket snabbare läkningsgrad.

Varför och hur tillför hypnos skillnad inför medicinsk vård och behandling?

Det är mer och mer bevis på att dina tankar och känslor påverkar kroppens fysiska respons (läs mer om placebo och nocebo) och det är en av anledningarna att man kan göra mycket positiva insatser. Men även att förbereda kropp och undermedvetna så att man är lugn och kan anpassa sig efter omständigheterna hjälper enormt.


Hur integreras hypnos i dagens sjukvård?


Även om hypnos fortfarande betraktas med viss skepticism i vissa medicinska kretsar, ökar antalet sjukhus och kliniker som erbjuder det som ett komplement till traditionell vård. Med tanke på de potentiella fördelarna, och det faktum att det är en icke-invasiv metod utan kända biverkningar, är det inte svårt att förstå varför. Norge är ett lysande exempel på denna trend. I England är det vanligt att psykoterapeuter och psykologer men även läkare skickar vidare klienter till hypnoterapi vid emotionella behov.


Hur har CE-hypnosis hjälpt till vid operation eller tillfrisknande.


Som med alla terapimetoder, kan resultatet av hypnos variera från person till person. Men med tanke på den växande mängden evidensbaserad forskning kring dess fördelar, är det säkert värt att överväga om du eller en nära står inför en operation. Själv har jag använt hypnos vid tillfällig värk (4 ryggskott) tills dess jag fick hjälp med massage och sedan rätt träningsform mm.


Jag har också hjälpt flera inför operation och deras återhämtning var snabbare och positiv. Hittills kan jag bara hålla med forskning och studier i detta område.


Mer länkar finns nedan.
Norge: läs här


helped by hypnosis operation
Hypnos hjälper kroppen att läka fortare om du får hypnos innan och efter operation eller behandling


Anaesthesia and hypnosisCancerpatienter som behöver kemoterapi genomgår vanligtvis implantation av en subkutan central venport i bröstet, vilket är en procedur som utförs under lokalbedövning.

Forskarna syftade till att bestämma effektiviteten av hypnoterapi på 148 patienter som genomgick ingreppet under lokalbedövning över fem huvuddimensioner: komfort, smärta, uppmärksamhet, information och väntetid. Sekundära utfall de utforskade inkluderade ångest, hjärtfrekvens och fysiskt obehag.


Deltagarna delades in i två grupper, en som fick hypnos och den andra som fick standardvård. Hypnosgruppen lyssnade på en 26-minuters inspelad ljudhypnossession under implantationsproceduren.


Det drogs slutsatsen att patienterna från hypnosgruppen rapporterade signifikant förbättrad komfort och smärtnivåer jämfört med standardvårdsgruppen. Hypnos rekommenderades som en effektiv intervention som minskar ångest, rastlöshet och obehag hos patienter som genomgår kirurgi under lokalbedövning.General Medical Use Hypnosis


This study presents a literature review of research into the effectiveness of hypnotherapy for the treatment of chronic pain and anxiety.

The researchers endorse the American Psychological Association’s (APA) definition of hypnosis: “A state of consciousness involving focused attention and reduced peripheral awareness characterized by an enhanced capacity for response to suggestion.”

Ten quality studies reviewed in the paper reveal that hypnotherapy is an effective tool that counselors and psychotherapists can use to treat chronic pain and anxiety.


This systematic literature review explores 91 research articles into hypnotherapy to determine the effectiveness of clinical hypnotherapy treatments in the treatment of health conditions or symptoms, including anxiety, pain, depression, irritable bowel syndrome (IBS), psychophysiological, post-traumatic stress disorder (PTSD), and smoking. Other conditions included alexithymia, emotional numbing, learning difficulties, obesity, self-efficacy, sexual dysfunction, sleep issues, and trauma.

40% of the literature provided evidence of the effectiveness of hypnotherapy in treating chronic pain.


The findings also show hypnotherapy to be effective in the treatment of anxiety. In addition, hypnotherapy was seen to significantly improve depressive symptoms and elevate mood.

The literature concluded that hypnotherapy was “a safe, clinically effective intervention” and recommended that hypnotherapy “should be considered within treatment management protocols for a wide range of conditions.”

The researchers set out to understand the role of hypnosis and hypnotherapy as interventions in integrative medicine.

The conscious mind, which represents a mere 10% of the mind’s functioning, is limited when it comes to understanding why one gets sick and how to heal. The unconscious mind, the remaining 90%, “contains all of our emotions, creativity, intuition, and a whole host of resources that control our bodily functions such as breathing, heart rate and metabolism.”

When we relax into a trance state induced by hypnosis and hypnotherapy, we are able to access the unconscious mind to improve healing.

As such, the researchers propose that integrative medicine include approaches such as hypnotherapy to complement traditional treatments.

Wark, D., 2008. What we can do with hypnosis: A brief note. American Journal of Clinical Hypnosis , 51(1), pp. 29-36.

In a review of 18 meta-analyses, hypnosis has been championed as a treatment for at least 32 disorders. This includes acute pain in children and adults, anorexia, anxiety about public speaking, exam anxiety, bedwetting, bulimia, cancer pain and distress, distress and pain during surgery, fibromyalgia, smoking, irritable bowel syndrome (IBS), high blood pressure, trauma, insomnia, and more.

In fact, in cases of anxiety about asthma, cancer pain, distress during surgery, headaches and migraines, and surgery pain in children and adults, hypnosis has proven more effective than other therapeutic interventions such as medication and psychotherapy.


The researcher advocates the use of hypnosis interventions to help patients overcome various health challenges.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page