top of page

Tvivlar du på dig själv? inte lika bra som andra tror? Kanske du lider av bluffsyndrom, även kallat Imposter Syndrome

Tips och information om "Imposter Syndrome/Bluff Syndrom" och hur du kan få hjälp att minska det.


Är du rädd för att bli avslöjad som en bluff och underkvalificerad på jobbet? Kanske du lider av Imposter Syndrome, även känt som bluffsyndromet.


Tecken på att du lider av bluffsyndromet

  • Du oroar dig för att andra ska upptäcka att du inte är lika duktig som folk tror.

  • Det stör dig inte att du inte är bäst.

  • Du känner dig ofta besviken över dina insatser. Något kunde blivit gjort ännu bättre.

  • Du tror att din framgång är tack vare tur eller tillfälligheter.

  • När du får beröm så tar du inte åt dig och förklarar ofta bort positiv feedback.


Vad är Bluffsyndrom / Imposter Syndrome

Imposter Syndrome är en känsla där en person, trots att de har uppnått framgång och prestationer, känner sig som att de egentligen inte passar in för de är inte tillräckligt bra, känsla av att vara en bluff eller att de inte är tillräckligt kompetenta för att förtjäna sina framgångar. Det spelar ingen roll hur mycket beröm eller erkännande de får, de har fortfarande svårt att tar till sig det, trots sina prestationer, och är rädda för att bli avslöjade att de inte är så bra som folk tror.


Många drabbas under en kort period, till exempel de under de första veckorna på ett nytt jobb, medan för andra kan känslan vara livslång.

Men den här starka känslan kan påverka människor i olika delar av deras liv, inklusive yrkeslivet, utbildning, och personliga relationer. Komma smygande och sedan bli starkare och påverka mer och mer.


Hur kan Bluffsynddrom / Imposter Syndrome uppstå


Huvudorsaken till Imposter Syndrome är ofta relaterad till låg självkänsla och självförtroende. Personer som lider av detta tillstånd har en tendens att jämföra sig med andra och känna att de inte är lika kompetenta eller framgångsrika som andra. Detta leder till en konstant oro för att bli avslöjad som en "bluff", vilket skapar en ond cirkel av osäkerhet och rädsla för att misslyckas.

En del av orsakerna till Bluffsyndrom / Imposter syndromet uppkomst är;

Höga förväntningar - Om individer växte upp med höga förväntningar från föräldrar, lärare eller samhället kan de känna sig som om de alltid måste leva upp till dessa förväntningar och aldrig vara tillräckligt bra. Det kan till och med vara så enkelt att någon ger kommentarer i barnaåren. Perfektionism

- Personer med perfektionism kan ha större tendens att känna sig som bedragare när de inte uppnår sina överdrivna mål. Alternativt blir aldrig nöjda med sitt arbete.


Rädsla för nej/avslag

- Rädsla för att bli avvisad eller avfärdad kan leda till att personer ifrågasätter sin egen kompetens och värde.

Hur påverkar Bluffsyndrom/Imposter Syndrome människor?


De som lider av denna känsla upplever ofta hög stress och ångest på grund av rädslan för att misslyckas. Det kan också leda till prestationsångest och en ovilja att ta på sig nya utmaningar, vilket kan begränsa deras personliga och professionella tillväxt. I slutändan kan de ge negativa effekter som stress och ångest som påverkar den fysiska och psykiska hälsan och kan sedan bli utbrändhet och depression.


bluffsyndrom, imposter syndrome
Jag kan inte så mycket som andra tror


Bluffsyndrom - I yrkeslivet


I yrkeslivet kan Imposter Syndrome hindra individer från att ta på sig ledande roller eller utmana sig själva i sina karriärer. Även om de utmanar sig kan nervositet, ångest och stress ge både sömnproblem, utbrändhet och till och med eksem av stress. De kan vara rädda för att ta risker eller ansvara för viktiga projekt, även om de har den nödvändiga kompetensen. Detta kan resultera i en fastlåst karriärutveckling och en känsla av underprestation trots framgång. Det blir som moment 22, en ond cirkel och förvärras ofta som en "självuppfyllande profetia".


Bluffsyndrom - Som student


Studenter som lider av Imposter Syndrome kan kämpa med att känna sig tillräckligt smarta eller kapabla att klara av utmanande kurser eller prov. De undviker ibland att söka hjälp eller stöd från lärare och kamrater av rädsla för att bli dömda som otillräckliga. Detta kan självklart påverka deras inlärningsförmåga och självtillit negativt.


Så hur kan man minska och komma åt känslan av bluffsyndorm / Imposter Syndrome?


TIPS 1 Det är egentligen väldigt enkelt. Hypnoterapi är en effektiv, faktiskt fantastisk, metod att nå din negativa känsla och göra ett härligt förändringsarbete.

Genom hypnoterapi hjälper jag min klient att utforska och identifiera eventuella underliggande problem som kan ha bidragit till uppkomsten av imposter syndrome. Detta är en del av arbetet, och hjälper klienten att få insikt om sina tankemönster och beteenden och göra positiva förändringar i sitt liv.

Hypnoterapi kommer dessutom åt rädslorna och förändrar det till mer positiva konstruktiva sätt. Att öka självkänslan och självförtroendet är en del av arbetet. Slutresultatet efter några sessioner är som att ha släppt en hel tung ryggsäck med negativa känslor, orealistiska krav och istället känna dig bättre inombords, och därmed faktiskt kunna göra ett bättre jobb. På ett realistiskt sätt.

TIPS 2

Skapa en lista där du skriver dina kompetenser, styrkor och framgångar som gör att du är bra på jobb/skola. Titta på den listan om du har en dålig dag. - kom ihåg och skriv ner beröm och positiv feedback som andra ger dig

- minns och skriv ner gamla framgångar

- fira alltid nya framgångar... du har inget att förlora mer än att må bra en stund och det är bra för kroppen.Första steget är enkelt, boka tid hos mig.


Så dröj inte, tillåt dig att faktiskt blomma ut och bli den person du egentligen är - den bästa versionen av dig själv.


 


Frågor och svar


1. Är hypnoterapi säkert?

Ja, hypnoterapi är säkert när den utförs av en utbildad och certifierad terapeut.

2. Hur lång tid tar det innan man märker resultat?

Resultatet av hypnoterapi kan variera från person till person, men vissa individer märker förbättringar redan efter några sessioner.

3. Kan alla få med hypnoterapi?

Hypnoterapi är effektiv för de flesta människor, men det kan finnas undantag som kräver andra typer av terapi.

4. Vad kostar hypnoterapi?

Kostnaden för hypnoterapi (vanligtvis 1-2 tim) kan variera beroende på terapeuten och den specifika förändringsplanen. Vanligtvis ligger priset mellan 900 - 1700 kr/ tim.

5. Kan hypnoterapi hjälpa till med andra problem än imposter syndrome?

Ja, hypnoterapi har använts framgångsrikt för att förändra ett brett spektrum av problem, inklusive ångest, fobier och beroenden.

5 visningar

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page