top of page

Upptäck hur förlossningsdepression kan förändras


Förlossningsdepression är en djup och ofta tyst kamp som många nya mammor står inför. Trots att det är vanligt, är det fortfarande ett tillstånd som kan kännas mycket ensamt.Vad är en förlossningsdepression?


Förlossningsdepression är en form av depression som kan uppstå efter att ha fött barn. Symptomen inkluderar (men är inte begränsade till) känslor av hopplöshet, bristande intresse för barnet, skuldkänslor för att man saknar glädje för babyn, sömnproblem, svårigheter att knyta an till barnet, ångest och extrem trötthet. Det är en verklig och pressande hälsoutmaning som påverkar omkring 10-15% av alla nya mammor.Att gå igenom en förlossningsdepression kan kännas mycket ensamt.
Vet om att det finns möjligheter att ändra det med verktyg och metoder som kan hjälpa dig.

Hypnoterapi är en terapimetod som har visat lovande positiva resultat genom att adressera de djupare, undermedvetna källorna varför reaktionen blev så här. Den kombinerade användningen av hypnoterapi och CE-metoden ger en effektiv strategi för att förändra känslorna som rör förlossningsdepression. Terapin ger möjlighet att hjälpa dig att känna dig mer närvarande och njuta att få en närmare kontakt till ditt barn som känns bra.


Denna terapiform arbetar på att omvandla negativa tankar och känslor till positivare och mer konstruktiva inställningar, känslor och beteenden på sikt.Tidigare klienter ”jag vågade inte berätta ens för min man”

Tidigare klienter berättar att den skam och skuld och ångest de kände, för att de inte kunde känna den glädje som många berättar om, var väldigt tung. De vågar inte ens berätta för sina närmaste, sin man eller familj.

Genom endast ca 3 sessioner har de flesta hittills fått en mycket fin förändring som har skapat enorma möjligheter till närhet och glädje på ett helt annat sätt.

Eftersom det påverkar barnet med, så är det en mycket fin förändring som gör skillnad för resten av livet - för både förälder och barn.


Forskning och Studier


Studier har visat att hypnoterapi kan vara effektivt för att hantera en rad psykologiska problem, och förlossningsdepression är inget undantag. Forskning publicerad på plattformar som PubMed har belyst hur hypnoterapi kan minska symtom på depression genom att direkt adressera de psykologiska rotorsakerna (som man gör i hypnoterapi).


Att Ta Steget


Om du eller någon du känner kämpar med förlossningsdepression, kan hypnoterapi vara värt att överväga som en del av en en plan för möjlighet att må bättre.


Hypnoterapi erbjuder inte bara hopp om återhämtning utan också en möjlighet till en djupare självförståelse och förnyat livsglädje. I denna resa är det aldrig för sent att söka hjälp och börja vägen mot inre läkning.Upptäck hur hypnos hypnoterapi kan vända förlossningsdepression  postpartum depression
Det är möjligt - Skapa och stärk bandet


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page