top of page

Utbrändhet & utmattning, Lång-covid och klimakteriet har många likheter. Se skillnaden och vad du kan göra åt det.

Vårt samhälle står inför en ökande förekomst av hälsoproblem som långcovid och utbrändhet. Men är man i viss ålder kan en överlappning ske som har med klimakteriet att göra. Dessa tillstånd, medan de är olika i sina orsaker och symtom, delar flera gemensamma drag som ångest, trötthet och sömnproblem. Många söker alternativa terapiformer för lindring, och en sådan metod är hypnoterapi, som kan göra skillnad. Men för att förstå likheterna och skillnaderna kan man även se att vissa symptom kanske överlappar.


Utmattad, Långcovid eller klimakteriet? förstå skillnaderna
Utmattad, Långcovid eller klimakteriet? Eller lite av allt?

Det finns likheter och det finns skillnader - och de kan överlappa. Man kan vara påverkad av mer än 1.


Likheterna

Alla tre tillstånden kan orsaka trötthet, sömnproblem, minnes- och koncentrationsproblem så kallat hjärndimma samt psykologiska problem som ångest och depression.Hypnoterapi och Långcovid

Långcovid är ett tillstånd där individer upplever fortsatta symtom efter att ha återhämtat sig från en akut COVID-19-infektion. Dessa symtom kan inkludera ihållande trötthet, hjärtklappning, andningssvårigheter och så kallad "hjärndimma". Eftersom långcovid kan påverka så många olika system i kroppen, är en personlig behandlingsmetod ofta nödvändig. Hypnoterapi kan erbjuda stöd genom att minska stress, förbättra sömn och hantera ångest, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för dem som kämpar med psykologiska aspekter av långvarig sjukdom.


Hypnoterapi och Utbrändhet

Utbrändhet är ett tillstånd av fysisk, emotionell och mental utmattning orsakad av långvarig stress, ofta i arbetsmiljön. Symtom kan inkludera utmattning, cynism, känslor av ineffektivitet och en försämrad prestanda. Hypnoterapi kan hjälpa genom att adressera den underliggande stressen och ångesten som bidrar till utbrändhet. Genom att använda tekniker för djup avslappning och positiv suggestion, kan personer lära sig att hantera stress på ett mer effektivt sätt, vilket kan leda till förbättrad mental och fysisk välbefinnande.


Hypnoterapi och Menopause

Menopause är en naturlig fas i en kvinnas liv, markerad av upphörandet av menstruationen. Typiska symtom inkluderar heta svallningar, nattsvettningar, humörsvängningar och sömnsvårigheter. Även om det är en naturlig process, kan symtomen vara överväldigande. Hypnoterapi har visat sig vara särskilt effektiv för att hantera heta svallningar. Genom avslappning och suggestion kan hypnoterapi hjälpa kvinnor att minska frekvensen och intensiteten av heta svallningar samt förbättra sömnkvaliteten.
Utbrändhet, lång-covid och klimakteriet är komplexa tillstånd som kan förvärra individens livskvalitet. Även om traditionella medicinska behandlingar är viktiga, kan alternativa terapier som hypnoterapi erbjuda ytterligare stöd. Genom att bland annat minska stress och ångest, förbättra sömn och hantera specifika symtom, kan hypnoterapi vara ett värdefullt verktyg i att hantera dessa utmanande tillstånd. Genom att använda placebo effekter kan kroppen lära sig att hantera saker på andra sätt.

Vanligaste symptomen på Utbrändhet, Lång-covid och klimakteriet


Vanliga symtom på Långcovid:

 • Trötthet

 • Andningsproblem

 • Feber

 • Lungsymptom

 • Neurologiska symtom eller mentala hälsoproblem

 • Led- eller muskelsmärta

 • Hjärtsymtom

 • Matsmältningssymtom

 • Blodproppar och blodkärlsproblem

 • Andra symtom som utslag och menstruationsförändringar​​​​.

 • Smak och luktförändringar

Vanliga symtom på Utbrändhet:

 • Fysisk och emotionell utmattning

 • Känsla av misslyckande och själv-tvivel

 • Cynism och negativitet till jobbet

 • Känsla av hjälplöshet, inte räcker till, eller att vara fast i situationer

 • Minskad motivation

 • Ångest

 • Försämring av arbetsprestanda

 • Försämring av personliga relationer

 • Missbruk av mat, droger eller alkohol

 • Försämrad immunitet, frekvent sjuk

 • Försämrad fysisk hälsa på grund av stress.

 • Svårt att vara kreativ och glad

 • Föredrar att minska sociala umgängen

 • Känslighet till ljud och prat

 • Koncentrationssvårigehter

Vanligaste Symtom på Klimakteriet: (finns många fler)

 • Oregelbunden menstruation

 • Ångest eller depression

 • Humörsvängningar Inklusive nedstämdhet och irritation

 • Hudförändringar (torrhet eller ökad oljighet)

 • Sömnstörningar, speciellt sova igenom hela natten

 • Obehag under samlag

 • Håravfall eller förtunning

 • Huvudvärk eller migrän

 • Heta svallningar, svettningar s.k värmevallningar

 • Ledstelhet och smärta, ont i leder och muskler

 • Minnes- och koncentrationsproblem

 • Återkommande urinvägsinfektioner, vaginal klåda

 • Minskad sexlust

 • Vaginal torrhet och smärta vid samlag

 • Ökad risk för osteoporos och hjärtsjukdom​​

 • Kissa mer frekvent (speciellt nattetid) ökad kissnödighet

 • Svårt att sova

 • Viktökning, speciellt runt midjan

 • Hjärtklappning

 • Förändringar i huden

 • Huvudvärk och ibland migrän

 • Trötthet eller brist på energi

 • Svårighet att behålla muskler

 • Svullnad i leder, vävnader

 • Tinnitus


Några tydliga olikheter


Klimakteriet är ett naturligt skede i kvinnors liv och innefattar fysiska symtom som heta svallningar och vaginal torrhet, att vakna mitt i natten, att kissa mer frekvent, smärta vid samlag, vilka inte ses i långcovid eller utbrändhet.

Långcovid följer efter en infektion och kan påverka flera organsystem med unika symtom som förlust av lukt och smak, vilket inte är karakteristiskt för klimakteriet eller utbrändhet.


Utbrändhet är relaterat till arbete och andra livsstressorer och kännetecknas av minskad arbetsprestanda med självtvivel vilka är mindre vanliga i klimakteriet och långcovid.Vad kan man göra åt det? Hur kan jag må bättre?

Förutom medicinsk vård så finns det komplimentära möjligheter som många har fått hjälp med.


Hypnoterapi och Långcovid

Långcovid är ett tillstånd där individer upplever fortsatta symtom efter att ha återhämtat sig från en akut COVID-19-infektion. Dessa symtom kan inkludera ihållande trötthet, hjärtklappning, smakproblem, andningssvårigheter och så kallad "hjärndimma". Eftersom långcovid kan påverka så många olika system i kroppen, är en personlig plan ofta nödvändig.

Hypnoterapi kan erbjuda stöd genom att minska stress, förbättra sömn och hantera ångest, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för dem som kämpar med psykologiska aspekter av långvarig sjukdom. Det kan dessutom med hjälp av hypnos och placebo effekt hjälpa med att påminna kroppen om smaker och dofter.


Hypnoterapi och Utbrändhet

Utbrändhet är ett tillstånd av fysisk, emotionell och mental utmattning orsakad av långvarig stress, ofta i arbetsmiljön. Symtom kan t.ex. inkludera utmattning, försämrad syn, svårt att tänka klart och tydligt, sömnproblem,. stress, magont, emotionell, gråtkänsla och känslor av ineffektivitet och en försämrad prestanda. Hypnoterapi kan hjälpa genom att adressera den underliggande stressen och ångesten som bidrar till utbrändhet samt de känslor som skapat utbrändheten.

Genom att använda tekniker för djup avslappning och positiv suggestion, kan personer lära sig att hantera stress på ett annat sätt, vilket kan leda till förbättrad mental och fysisk välbefinnande. Genom att hantera orsakerna till utbrändheten minskar gråtkänslor och en inre frid kan skapas, som därefter har möjlighet att ersättas med att skapa mer möjligheter och välmående.


Hypnoterapi och Klimakterie

Klimakteriet är en naturlig fas i en kvinnas liv, markerad av upphörandet av menstruationen. Typiska symtom inkluderar heta svallningar, hjärndimma, nattsvettningar, humörsvängningar och sömnsvårigheter. Även om det är en naturlig process, kan symtomen vara överväldigande. Hypnoterapi har visat sig vara särskilt effektiv för att hantera värmevallningar. Genom avslappning och suggestion kan hypnoterapi hjälpa kvinnor att minska frekvensen och intensiteten av värmevallningar samt förbättra sömnkvaliteten.


Sammanfattningsvis är det rekommenderat att ta prover och få den medicinska vården som behövs medan hypnoterapin kan hjälpa till med vissa emotionella känslor och upplevelser.


För fler tips om vad man kan göra för att må bättre i respektive kategori går det att boka en session.


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page