top of page

Gräsallergi pollenallergi minskade, Bjärred

Flera studier har undersökt hypnosterapi som en metod för pollenallergi och resultaten är lovande. En studie publicerad i tidskriften Annals of Allergy, Asthma & Immunology visade att personer som fick hypnosterapi upplevde signifikant minskade symtom på pollenallergi jämfört med personer som fick placebo-behandling. Forskarna bakom studien föreslog att hypnosterapi kan påverka det autonoma nervsystemet och minska reaktionen på allergenet.

En annan studie publicerad i International Archives of Allergy and Immunology undersökte effekten av hypnosterapi på personer med höfeber. Deltagarna som fick hypnosterapi rapporterade minskade symtom och förbättrad livskvalitet jämfört med personer som fick vanlig medicinsk behandling.

Dessa resultat stödjer tanken att hypnosterapi kan vara en effektiv behandling för pollenallergi. Genom att använda positiva suggestioner och avslappningstekniker kan hypnosterapi hjälpa till att minska kroppens reaktion på allergenet och lindra symtomen på pollenallergi.

Gräsallergi Lund

Gräsallergi  Pollenallergi

Forskning har visat att hypnos kan ha en positiv effekt på personer som lider av gräs- eller pollenallergi. Genom att använda avslappningstekniker och positiva suggestioner kan hypnos påverka det autonoma nervsystemet och minska kroppens reaktion på allergenet.

bottom of page