top of page

Hypnosterapi i Sverige, Lund

Skillnad hypnos och hypnoterapi/ hypnosterapi Löddeköpinge

Hypnos och hypnoterapi är två viktiga terapeutiska begrepp som hör ihop.

 

Hypnos är ett tillstånd av medvetandeförändring där personen hamnar i en avslappnande transliknande vila och blir mer mottaglig för förslag. Vi är ofta naturligt i hypnos varje dag.

 

Hypnoterapi är en terapeutisk teknik som använder hypnos för att hjälpa personen att förändra beteendet, attityden eller känslomässiga tillståndet.

Hypnoterapi är ett mycket effektivt verktyg som terapeuten använder för att hjälpa personen att öka sin motivation, minska stress, övervinna fobier eller förbättra självkänslan. För personer som vill göra positiva förändringar i sina liv, är hypnoterapi den rätta metoden att använda.

Sammanfattningsvis kan man säga att hypnos ett tillstånd av medvetandeförändring och hypnoterapi är en terapeutisk teknik som använder hypnos för att hjälpa personer att uppnå positiv förändring i sina liv.

På ce-hypnosis får du hjälp av Camilla som har mer än 15 års erfarenhet inom hypnoterapi. Du kan läsa mer om tips och råd samt annan information på hennes blog. Under klienter berättar finns några exempel på vad hennes klienter upplevt och tycker. Varmt välkommen att lära dig mer om en alternativ kompletterande effektiv metod som kan hjälpa.

Hypnos

Används gärna med suggestioner. Tar lång tid och kräver dagligt arbete.

bottom of page