top of page

Hur känslor och tankar styr vårt immunsystem och påverkar hur vår kropp mår. Och vad du kan göra åt det.


Har du någonsin funderat över om dina känslor faktiskt kan påverka din fysiska hälsa? Här börjar en fascinerande resa in i känslornas och tankarnas värld, och deras anmärkningsvärda påverkan på vårt hälsa och kropp, hela vårt välbefinnande. Du kan läsa om spännande forskning som förbinder vår inre känslomässiga värld med vår fysiska hälsa och vad du faktiskt kan göra åt det.

Föreställ dig dina tankar och känslor som milda, men kraftfulla budbärare som strömmar genom din kropp, når varje cell och levererar unika instruktioner. Detta är inte bara en flyktig fantasi, utan det är grundat i den fantastiska vetenskapen om epigenetik, som visar oss hur djupt sammanlänkade våra sinnen, känslor och fysiska hälsa verkligen är. Du hittar länkar och studier längst ner på sidan.Sambandet mellan sinne, känslor och kropp


En studie studie som fokuserar på prefrontala cortex (PFC) i hjärnan, särskilt kopplad till känslor som depression. Forskare upptäckte något förbluffande: ökad aktivitet i högra PFC, associerad med plågsamma tankar, korrelerade med en svagare antikroppssvar på influensavaccination.


Å andra sidan ledde mer aktivitet i vänstra PFC, associerad med positiva känslor, till ett bättre antikroppssvar. Detta fascinerande fynd antyder hur våra känslotillstånd kan påverka vårt immunförsvar direkt, även om de exakta vägarna fortfarande inte är helt förklarligt än.Relationen mellan känslor och immunförsvarets respons


En annan studie använde en noggrann tidsserieanalys för att reda ut förhållandet mellan våra dagliga känslotillstånd och immunsvaret. Deltagarna registrerade regelbundet sina känslor och gav urinprover för neopterinnivåer – en markör för immunsystemets aktivitet. Resultaten? Ett tydligt samband mellan känslotillstånd och immunaktivitet, vilket understryker det kraftfulla inflytandet av vårt psykiska välbefinnande på vår fysiska hälsa.


Forskning inom Epigenetik avslöjar hur våra tankar och känslor kan ha en djupgående inverkan på våra gener och därmed vår fysiska hälsa. Denna forskning gräver djupt i de fascinerande sätten som våra interna upplevelser kan leda till påtagliga förändringar i våra kroppar.Psykononeuroimmunologi - Nervsystemets interaktion med immunsystemet.


Ytterligare ett lager till detta komplexa pussel är fältet psykononeuroimmunologi, som utforskar interaktionerna mellan psykologiska faktorer, nervsystemet och immunsystemet. Det har visat sig att stress och negativa känslor kan dämpa vårt immunförsvar, vilket gör oss mer benägna att bli sjuka.

Å andra sidan - positiva känslor och ett stabilt mentalt tillstånd stärka effektiviteten i vårt immunförsvar.


Kanske är det en av anledningarna att hypnosterapi, meditation, positivt tänkande, tacksamhet och glädje kan hjälpa ditt välbefinnande, din hälsa i både knopp och kropp.


Genombrott inom epigenetik - varför det är viktigt


Informationen upptäcktes av epigenetik experiment med otroliga resultat.

Det är verkligen fantastiskt att tänka på hur våra känslor och tankar faktiskt kan "prata" med våra gener och förändra hur vår kropp fungerar. Låt mig dela med mig av några fascinerande insikter från epigenetikens värld.


Stress och dess underskattade inverkan på hälsan - och varför det behövs åtgärdas.


När du är stressad, till exempel under ett intensivt arbetsprojekt eller när du hanterar personliga utmaningar, står din kropp inte bara passiv. Den reagerar aktivt. Forskning har visat att under sådana perioder kan våra gener ändra sitt beteende, ungefär som skådespelare som byter roller på scenen. I studier med medicinstudenter inför tentor observerades förändringar av cirka 24 gener. Detta är inte bara en liten bakgrundsanpassning; det är en betydande förändring i hur din kropp fungerar. De här förändringar kan ha en rad negativa effekter, inklusive längre läkningstider för sår, minskad intercellulär kommunikation, undertryckt immunsystem, sämre inflammationsrespons och ökad mottaglighet för autoimmuna sjukdomar och infektioner.

Resultaten visar den djupa inverkan stress kan ha på våra kroppar på cellulär nivå.


Stress ses ofta som en tillfällig, om än obekväm, del av livet. Men dess inverkan på vår fysiska hälsa kan vara mer djupgående än vi inser. Stressa inte över det, gör något åt det! Ja det går.


Kronisk stress kan leda till:

När stressen pågår allt för länge kan det blir PTSD eller kronisk stress. Det finns olika sätt att ta hand om det. Men här kommer information om vad det kan innebära för det fysiska kroppen:

  • Försvagat immunsystem: Gör dig mer mottaglig för sjukdomar.

  • Ökad inflammation: Kan förvärra tillstånd som artrit och hjärtsjukdomar.

  • Hormonella obalanser: Påverkar allt från humör till ämnesomsättning.

  • Mag- och tarmproblem: Såsom IBS eller kronisk matsmältningsbesvär.

  • Sömnstörningar: Påverkar övergripande hälsa och välmående.Du kan själv påverka och ge dina celler bättre instruktioner och hjälp!


Hypnosterapi:

En genväg till positiv förändring - snabbt och effektivt eftersom vi arbetar direkt i det som styr 95% av beteende, agerande och känslor - ditt undermedvetna.


Hypnosterapi kan vara en game-changer för att mildra dessa negativa effekter av stress. Genom att inducera ett tillstånd av djup avslappning och förhöjd koncentrerad medvetenhet, möjliggör det för individer att:


  • Omforma stressande tankar: Omvandla uppfattningen av stressorer och minska deras påverkan.

  • Framkalla djup avslappning: Motverkar "kämpa eller fly"-responsen och främjar ett lugnt tillstånd.

  • Förbättra känslomässig reglering: Hjälper till att hantera känslor som ångest och depression effektivare.

  • Stärka sambandet mellan sinne och kropp: Uppmuntrar ett hälsosammare svar på känslomässiga utmaningar.

  • Främja positiva livsstilsförändringar: Stödjer vanor som bidrar till övergripande välbefinnande.Den stärkande effektiva resan med hjälp av hypnosterapi


Att integrera hypnosterapi i din hälsorutin kan vara en riktigt fantastisk upplevelse. Det handlar inte bara om att lära sig hantera symtom utan om att ge dig möjligheten att ta kontroll över din egen känslomässiga och fysiska hälsa. Genom att ta itu med grundorsakerna till stress och känslomässiga blockeringar, banar hypnosterapi vägen för ett mer balanserat, hälsosamt liv.


Oavsett om du kämpar med djupa känslomässiga problem, kronisk stress, eller helt enkelt söker en mer harmonisk koppling mellan ditt sinne och kropp, erbjuder hypnosterapi en mycket bekväm avkopplande men ändå effektiv väg. En genväg till snabbare effektiv hjälp eftersom det arbetar i din programmerade vana istället för det medvetna.


Att ge våra celler bättre hjälp - det är något som du kan göra

Här är den positiva delen: våra glada, positiva känslor är lika kraftfulla som negativa. När vi ägnar oss åt aktiviteter som ger oss glädje och frid, som att utöva yoga, meditera, hypnosterapi, vara tacksamma, uppskatta vardagliga händelser, känna glädje eller helt enkelt njuta av ett hjärtligt skratt med vänner, lyfter vi inte bara vårt humör; vi skickar också vågor av positiv energi/hjälp till våra celler. Dessa aktiviteter har kopplats till gynnsamma förändringar i vårt gen-uttryck, ungefär som en positiv instruktion som hjälper våra celler att fungera som bäst. En hjälp till cellerna att bli uppladdade och starka.


Positiva tankar och känslor kan leda till gynnsamma förändringar på cellnivå. Det är som att skicka ett kärleksbrev med instruktioner till våra celler, och ge dem hjälp att arbeta som bäst.
Ytterligare glädjande studier

Människor med en stark känsla av tillhörighet - familj eller annat (eller någon form av spirituell eller tro på en högre makt som de med HIV/AIDS hade i vissa studier), har visat anmärkningsvärd motståndskraft.

Deras starka övertygelser och känslor av att vara älskade eller stödda av en högre makt tycktes bromsa sjukdomens progression. Det är som om deras tro gav ett skydd, som hjälpte deras fysiska välbefinnande.


Och det handlar inte bara om att bekämpa sjukdom. Våra mentala tillstånd kan till och med påverka hur vi läker. Studier har visat att en positiv inställning kan leda till snabbare återhämtning efter operationer och bättre övergripande hälsoresultat.

Så varje tanke, varje känsla du upplever, är som en not i ditt livs symfoni, som genljuder genom din kropp, påverkar din hälsa och ditt välbefinnande. Det är en vacker påminnelse om hur vår inre värld är intrikat kopplad till vår fysiska existens, varje tanke och känsla bidrar till den pågående statusen kring vår hälsa.Är det inte helt enkelt otroligt att inse att kraften i vårt inre jag påverkar och formar vår hälsa?Studier inom epigenetikens område har visat att våra tankar och känslor kan ha stor inverkan på genuttrycket, vilket i sin tur kan påverka vår övergripande hälsa. Även om vår genetiska kod förblir densamma, kan sättet gener uttrycks variera beroende på miljöfaktorer, inklusive våra mentala och känslomässiga tillstånd.
 Hur ditt känslotillstånd styr ditt immunsystem och kroppens respons.
Hur du uppfattar din dag påverkar din kropp och celler.

Detta är en av anledningarna till att hypnosterapi är så effektiv för att hjälpa till att hitta fler saker att vara tacksam för, saker att uppskatta och njuta av och därmed nå positiva förändringar.Denna pågående framväxande forskning visar en övertygande bild och förklaring av hur våra tankar och känslor inte bara är flyktiga, ogripbara upplevelser, utan påverkande krafter som kan forma vår fysiska hälsa genom epigenetiska mekanismer. Det är ett bevis på den djupa sammanflätningen mellan vårt mentala, emotionella och fysiska välbefinnande.


Det vi tänker och känner finns inte bara i våra huvuden


Det är ett inre samtal som ekar ända ner till våra celler, påverkar vår hälsa och välbefinnande på ett riktigt djupgående sätt. Det är som om vår kropp lyssnar på våra sinnes inre samtal och tankar tillsammans med de känslorna som skapas och helt enkelt svarar på dem. Är det inte helt underbart?

Det ger fantastiska möjligheter!

Så ta chansen att läsa alla tips på denna blogg om hur DU kan göra vissa förändringar själv. Sök under tips.

Är det svårt? Vad händer om jag inte klarar det?


Inga problem, det är sådant jag är utbildad i.


Om du är intresserad av hypnosterapins potential att förbättra ditt välbefinnande, varför inte utforska det närmare? Det finns en värld av känslomässig läkning och fysiska hälsofördelar som väntar på dig.

För att påbörja denna underbara förändringsresan, tveka inte att boka en session med hjälp av formuläret nedan.

Tillsammans kan vi låsa upp din fulla potential för hälsa och glädje.

Dina känslor styr din kropps respons - hur häftigt är inte det?
Det vi tänker och känner spelar en större roll.

Så, vad väntar du på?

Varför inte göra det? Du har ju egentligen inget att förlora.


Du är välkommen att boka en session i formuläret nedan.

Studier

 

Nedan finner du lite utdrag från några studier och forskning. Det finns dock mer så googla gärna.


Den vetenskapliga världen måste omvärdera sina prioriteringar när den upptäcker att osynliga mänskliga känslor har djupgående epigenetiska effekter. —Dawson Church

Immunsystemets påverkas av psykologiska faktorer - Läkartidningen.


The Role of Epigenetics in Psychological Resilience - PMC National Library of Medicine - Biotechnology information


Epigenetics Underlying Susceptibility and Resilience Relating to Daily Life Stress, Work Stress, and Socioeconomic Status

Michael G. Gottschalk,1 Katharina Domschke,1,2 and Miriam A. Schiele1,*


A review of epigenetics in human consciousness Mitchell B. Liester, Erin E. Sullivan, Peter Walla


Epigenetic Genes and Emotional Reactivity to Daily Life Events: A Multi-Step Gene-Environment Interaction Study


Psychological and biological resilience modulates the effects of

stress on epigenetic aging


The biology of Belief - Bruce H. Lipton, PhD, Cell biologist and lecturer Cloning stem cells - The Jump From Cell Culture to Consciousness Research at Stanford University's School of Medicine between 1987 and 1992 revealed that the environment, operating through the membrane, controls the behavior and physiology of the cell, turning genes on and off.


10 visningar

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page