top of page

GDPR

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) är en förordning från Europeiska unionen och gäller från och med den 25 maj 2018 för alla organisationer som samlar in och behandlar personuppgifter rörande EU-medborgare.

GDPR –  vår integritetspolicy

 

CE-Hypnosis/Daimont AB värderar din integritet, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din personliga data. Denna sekretesspolicy förklarar och förtydligar hur vi som företag behandlar våra kunders personuppgifter enligt Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR).

2

Hur vi samlar in din information

För att kunna svara dig - Vi samlar in din information när du köper varor eller tjänster av oss. Vi har även din information när du kontaktar oss med en fråga, samt genom formulär på vår hemsida för att kunna ge dig ett svar på din fråga.

Bokning av tid sker oftast via telefon, sms, personligt möte, e-post, eller messenger på Facebook. Vid bokningstillfället ger klienten oftast en kortfattad beskrivning av sig själv och problemet.

Utförandet av tjänsten sker de flesta fall under det personliga mötet på mottagningen eller online. Vid överenskommelse kan den även utföras på annan plats, exempelvis via telefon, Skype, Messenger eller Facetime. I vissa fall sker även rådgivning via e-post.

Under den första sessionen noteras utförligare uppgifter av personlig karaktär, för yngre även födelseår och en mer djupgående beskrivning av problemet. Noteringarna ligger till grund för målsättning och kommande arbete och bevaras i pappersform klientens mapp inlåst.

Syftet med att spara uppgifter är att kunna upprätthålla en kontakt.

För yngre under 18 år krävs målsmans underskrifter samt insikt att det är lindring av symptom enligt lag. Hänvisning kan även ske till vården.

Minnesanteckningar görs under sessionerna.

Syften: Uppföljning av tidigare sessioner, vad som sker under aktuell session, de viktigaste delarna av samtalen, använda tekniker och metoder; resultat av dessa samt vad som kan vara till nytta under kommande sessioner. Denna dokumentation är absolut nödvändigt för att kunna bibehålla kvaliteten på det fortsatta arbetet.

Minnesanteckningarna är handskrivna i anteckningsböcker eller på lösa papper och förvaras samlat och inlåst. Klientens fullständiga personuppgifter noteras aldrig i minnesanteckningarna.  De viktigaste delarna skrivs sedan in i klientens mapp.

 

Minnesanteckningarna sparas då de är av högsta betydelse för fortsatt utförande av tjänsten. De sparas i 7 år beroende på att klienter kan återkomma med nya frågeställningar. I dessa fall är det viktigt att veta t.ex. vad som fungerat bra för individen och vad som avhandlats tidigare.

 

Kommunikation över tredje part.

Klienten behöver vara medveten om att data som delas mellan klienten och CE-hypnosis, tex via SMS, e-post och Messenger aldrig är helt säker. Den typen av kommunikation är inte krypterad. Men all form av IT-säkerhet är alltid uppdaterad.

3

Hur vi använder din information

Vi använder din information för att kunna leverera produkter vid köp och tjänster till dig som du har beställt eller bokat av oss.
 

Med ditt godkännande så använder vi även din information för att skicka ut marknadsföring i form av nyhetsbrev och tävlingar eller högtidshälsningar. 

4

Vem delar vi med oss av din information till?

Vi delar med oss av din information enbart när det ligger i ditt intresse att göra så, för att kunna leverera en vara direkt till dig så kan vi behöva dela med oss utav namn, adress och eventuellt telefonnummer till transportföretaget. Eller till en av våra leverantörer för att kunna göra en direktleverans till dig.

Vi delar även med oss av din information till myndigheter när det finns ett lagkrav på oss att göra så. 
 

Eftersom all övrig personlig data under en session är konfidentiell och skrivs för hand finns det ingen risk att dataintrång kan ske. Denna information är inlåst under den tid det är aktuellt. Informationen är kryptiskt skriven och kan därmed inte tydas förståeligt för utomstående.

Vår webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalytisk tjänst som erbjuds av Google Inc. Google Analytics använder cookies, vilket är små textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur dess användare använder webbplatsen. Information som Analytics kan samla in;

 

Sidinformation
– URL – URL:en för sidan som användaren tittar på
– Titel – titeln på sidan som användaren tittar på

 

Webbläsarinformation
– Webbläsarens namn – webbläsaren användaren använder
– Viewport eller Visa panelen – storleken på webbläsarfönstret
– Skärmupplösning – upplösningen på användarens skärm
– Java aktiverad – huruvida användaren har Java-aktiverad eller inte
– Flash-version – vilken version av Flash användaren använder
– IP-nummer för geolocation

 

Användar information
Plats – detta härrör från IP-adressen där träffen härstammar. IP-adressen i sig är inte tillgänglig i Google Analytics eftersom det är personligt identifierbar information (PII) som bryter mot villkoren i Google Analytics.  Språk – härstammar från webbläsarens språkinställningar.

4

Uppgiftshantering

Du har rätt att ta del av av dina personuppgifter samt att få dina personuppgifter justerade eller raderade. Undantaget är de uppgifter som krävs för att organisationen ska kunna fullfölja bokföringslagens regler. Uppgifter som lagras för att fullfölja bokföringslagen är personuppgifter kopplade till fakturering, inbetalning samt, då det är aktuellt, även inkasso och kronofogde. Enligt lagstiftning har företag förpliktelse att spara sådana uppgifter i 7 år.

Klient kan efter avslutad terapi, begära att få ta del av personuppgifter och klientjournal samt begära att uppgifter korrigeras eller raderas. Denna begäran görs skriftligt och ska undertecknas av klienten samt innehålla kontaktuppgifter som namn, adress och telefon.

Begäran skickas via kontaktformuläret nedan.

 

Om klient (privatperson eller företag) väljer att läsa vad som noterats eller har önskemål om att få personliga uppgifter raderade innan CE-hypnosis fullföljt pågående uppdrag, frånsäger sig CE-hypnosis ansvaret att fullfölja uppdraget eftersom tjänsten löper stor risk att undermineras. Kostnader för genomförda tjänster återbetalas ej.

Utdragen sänds till den sökandes adress inom en månad från det att ansökan inkommit. Om klient vill begära rättelse, invända mot eller radera information, vänligen kontakta genom kontaktformulär nedan.

4

Kontakt

Du kan kontakta oss via e-post eller ring och prata med oss. Vi är inte skyldiga att ha ett dataskyddssombud, så alla frågor om vår användning av dina personuppgifter bör adresseras till angiven kontaktuppgift.

Ha en bra dag

bottom of page