top of page

Lär känna ditt undermedvetna sinne - nyckeln till förändring

Välkommen till en värld där förändring är möjlig – Har du någonsin känt att gamla vanor, negativa triggers, humör eller känslor håller dig tillbaka?

I djupet av vårt sinne, i det vi kallar det undermedvetna, bor våra mest inrotade vanor, känslor och beteenden.


Lär känna ditt undermedvetna - genvägen till positiv förändring
Nyckeln till möjligheter - genvägen till förbättring
Men här i det undermedvetna finns också nyckeln till positiv förändring.I det tysta under våra medvetna tankar och dagliga bekymmer ligger ett kraftfullt och fantastisk sinne: det undermedvetna sinnet.


Det är här som våra djupast rotade vanor, övertygelser och minnen bor – dolda från vår medvetna uppmärksamhet men ändå ständigt närvarande och inflytelserika i våra liv.

Det styr med 95% av dina automatiska reaktioner och ageranden, dina känslor och slutsatser.


Som din interna databas


Det undermedvetna sinnet fungerar som en intern databas, ständigt i drift, som samlar och lagrar information sedan barndomen. Det formas av våra tidiga erfarenheter och interaktioner med omvärlden. Precis som en dator kör sitt operativsystem i bakgrunden, kör det undermedvetna våra känslomässiga reaktioner, beteenden och mönster.


Basen av det undermedvetna sinnet skapas när vi är barn (0-7 år) innan din kritiska faktor kommer in. Barn ser världen på sitt sätt och drar sina egna slutsatser. Dessa tidiga upplevelser och tankar blir sedan en del av det undermedvetna och kan påverka hur vi ser på världen som vuxna.


Ibland kan det här betyda att vi bär på missförstånd eller gamla övertygelser som kanske inte stämmer längre. T.ex kan du fått höra, fått antydningar (tv, vuxna, omgivning, skola, mobbare mm) att du inte kan, inte duger, är ensam, är ful, osv. Som du bär än idag.


Negativ uppfattning kan bli en självuppfyllande profetia.

Det undermedvetna sinnet är som en lojal men ibland envis vän som vill hålla fast vid det gamla bekanta. För det är en "trygghet". Även om det idag inte alls gynnar dig. Även om det till och med skadar dig. För det undermedvetna ser inte skillnaden. Den kör sitt program.

Men tänk om det gamla spåret inte längre tjänar dig?

Är det inte då dags för en förändring? Nu när du vet att det går.Ytterligare påverkan - Hjärnan letar bara efter svar som passar förutfattade meningar


Samtidigt arbetar vår hjärna oavbrutet, inte bara med att bearbeta den information vi stöter på dagligen utan också med att upprätthålla en känsla av sammanhang och stabilitet.


Här möter vi fenomenet bekräftelsebias – hjärnans tendens att söka, tolka och minnas information på ett sätt som envist bekräftar våra förutfattade meningar. Detta skapar en slags ekokammare där nya idéer och perspektiv, bättre välmående ofta har svårt att tränga igenom. Fast vi vet bättre, så är det svårt att ändra sig.


Lite om inre konflikter


Våra djupt liggande, ofta omedvetna övertygelser kan kollidera med nya informationer eller erfarenheter, vilket skapar en inre turbulens som kan vara svår att navigera. Det blir en inre konflikt. En ovilja i det undermedvetna att ändra sig, ta till sig nya perspektiv, andra sätt att hantera situationer (då det gamla sättet inte fungerar längre) kan skapa onödiga inre konflikter som kan ge ångest, stress och oro men även frustration och depression mm.

Triggers - både bra och dåliga, och riktigt dåliga


För att förstå mer kring inre konflikter och hur detta är möjligt, ska vi prata lite om hur triggers fungerar.

Triggers är som kortkommandon som omedelbart utlöser en viss reaktion eller ett känslomässigt tillstånd, ofta utan att vi ens är medvetna om det. Både bra från roliga minnen och upplevelser men också dåliga. Och sen riktigt dåliga, trauman.

Du kanske själv har träffat någon som helt plötsligt beter sig väldigt barnsligt trots deras ålder. Det kan vara en trigger som satts igång.


Genom hypnoterapi kan vi identifiera dessa triggers och automatiska negativa reaktioner och sedan arbeta med att ersätta dem med mer positiva och konstruktiva alternativ.


Det är en spännande och givande resa att genom terapi omprogrammera de djupa, undermedvetna skripten som styr våra liv till vad du själv önskar känna eller agera.


Det finns metoder och verktyg som hjälper


Ett av de effektivaste verktyg vi kan använda för att utforska och omforma detta undermedvetna mönster är CE-metoden och hypnoterapi. Genom dessa metoder kan vi på ett säkert och behagligt avslappnat sätt nå de djupare lagren av vårt sinne, där vi kan adressera och justera negativa triggers eller begränsande övertygelser från barndomen (ex du är inte bra nog, du kommer alltid vara (något negativt)...). till något mer konstruktivt eller positivt.


Det är som att omprogrammera en dator; hypnoterapi erbjuder möjligheten att uppdatera vårt inre operativsystem med mer positiva, stödjande möjligheter och beteendemönster.


Samarbete mellan hjärnan och det undermedvetna


Samtidigt måste vi ta itu med hjärnans bekräftelsebias för att tillåta denna förändring att ta rot. Det innebär att aktivt utmana våra förutfattade övertygelser och vara öppen för nya perspektiv och idéer. Hypnoterapi kan underlätta denna process genom att öppna våra sinnen för nya möjligheter och hjälpa oss att se bortom de begränsningar som vi kanske inte ens har varit medvetna om.


Men det är du själv som måste ta första steget att vilja ha en förändring.

Att lära sig nya saker – att utmana vårt sinne att expandera och omfamna ny information – är avgörande i denna process. Genom att kontinuerligt ifrågasätta och revidera våra övertygelser och attityder kan vi undvika stagnation och främja personlig tillväxt och utveckling.


I slutändan handlar samarbetet mellan hjärnan och det undermedvetna, med hjälp av hypnoterapi, om att skapa en mer harmoniskt och integrerat samarbete. Det är en resa mot att bli den "bättre" versionen av oss själva, fri från de okonstruktiva mönster och övertygelser som har hållit oss i gamla negativa triggers.

Resultaten kan faktiskt även påverka din fysiska kropp på ett positivt sätt.


Att få hypnoterapi är som att gå på en skattjakt inuti dig själv. Du kan hitta och förändra de gömda delarna som inte är så bra för dig. Och det bästa? Du kan börja känna dig friare och gladare.

Hypnoterapi kan vara nyckeln du har letat efter, den som låser upp dörren till nya möjligheter.


Varför inte ta steget idag och uppleva själv den kraftfulla förändring som CE-metoden och hypnoterapi kan erbjuda?Läs mer på hemsidan www.ce-hypnosis.com och vad klienter berättar härLär känna ditt undermedvetna sinne
Minska negativa triggers och må bättre

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page