top of page

Placebo och Nocebo - vad är det och hur fungerar det?

Placebo och nocebo är fascinerande. Vad som är tydligt är att påverkan är större på vårt mående än man trott tidigare.

I denna blog får du övergripande information, för att visa hur bland annat tankar, känslor och förväntningar kan påverka resultat.


Under de senaste decennierna har forskningen kring placebo och nocebo tagit stora kliv framåt, mycket tack vare avancerade tekniker för att avbilda hjärnan. Dessa studier har visat att de områden i hjärnan som aktiveras av placebo- och noceboeffekter är detsamma som de som påverkas av många läkemedel. Detta tyder på att dessa effekter inte enbart är inbillning, utan har en verklig, fysisk påverkan på hjärnan. Dessa upptäckter har öppnat upp för nya sätt att tänka kring hur psykologiska faktorer och förväntningar kan påverka medicinsk behandling och patientens hälsotillstånd.


Hur hypnos kan använda placebo för att förbättra hälsa
Placebo och Nocebo - vad är det och varför fungerar det?


Placebo effekten


Placebo: Tänk dig att du tar ett piller, troende att det är en kraftfull medicin, och du börjar faktiskt känna dig bättre, trots att pillret bara är ett oskyldigt sockerpiller. Detta är kärnan i placeboeffekten. När vi tror att något kommer att hjälpa oss, kan vår kropp och vårt sinne reagera på ett positivt sätt och hjälpa till att skapa det. Det visar hur otroligt stark kopplingen är mellan vårt sinne och vår kropp.

  1. Medicinska studier: Placebo används ofta i kliniska prövningar för att testa effektiviteten av nya läkemedel. I dessa studier får en grupp patienter den riktiga medicinen, medan en annan grupp får ett placebo, ofta ett sockerpiller som inte innehåller någon aktiv ingrediens. Trots detta rapporterar många patienter i placebogruppen en förbättring i deras tillstånd, vilket illustrerar placeboeffektens styrka.

  2. Smärtlindring: Ett klassiskt exempel är när patienter rapporterar lindring av smärta efter att ha tagit placebo. I vissa fall har studier visat att patienter som fått placebo upplever en minskning av smärta, vilket kan vara lika effektivt som verkliga smärtstillande medel. Detta beror på att deras förväntan om smärtlindring aktiverar kroppens egna smärtlindringsmekanismer.

  3. Kirurgiska ingrepp: Det har till och med förekommit fall där patienter har genomgått placebo-kirurgi, där de tror att de har genomgått en operation, men där kirurgen faktiskt inte har utfört något ingrepp. Ändå rapporterar dessa patienter en förbättring i deras tillstånd, vilket visar hur kraftfull tron och förväntningarna på behandlingens effektivitet kan vara.

  4. Behandling av depression: I behandling av depression har det i flera studier visats att placebo kan ha en signifikant effekt. Patienter som får placebo istället för antidepressiva medel rapporterar ofta en förbättring i sina symtom. Detta fenomen har lett till diskussioner om vikten av psykologiska och emotionella faktorer i behandlingen av depression.

  5. Sportprestationer: I sportvärlden har placeboeffekten observerats när idrottare får ett ofarligt, icke-prestationshöjande ämne, men ändå visar förbättrad prestation. De tror att de fått en prestandaförbättrande behandling, vilket ökar deras självförtroende och prestation.


Dessa exempel visar hur kraftfulla våra förväntningar och tro kan vara på vår fysiska och psykiska hälsa. Placeboeffekten är ett fascinerande fenomen som fortsätter att utforskas och förstås inom medicinsk forskning.
Nocebo effekten


Nocebo: Å andra sidan har vi noceboeffekten, som är lite som placeboeffektens skuggsida. Här handlar det om negativa förväntningar. Om du tror att en behandling kommer att göra dig sjuk, kan din kropp reagera därefter, även om behandlingen i sig är helt ofarlig. Det är som att tala om för kroppen att något dåligt kommer att hända, och kroppen agerar därefter.


  1. Biverkningar i medicinska studier: I kliniska prövningar där patienter informeras om möjliga biverkningar av en medicin, rapporterar ofta även de i placebogruppen (som inte får någon aktiv medicin) att de upplever dessa biverkningar. Detta är ett tydligt exempel på noceboeffekten, där patientens förväntningar och oro över potentiella biverkningar leder till en verklig fysisk reaktion.

  2. Smärtupplevelse: Precis som placebo kan lindra smärta, kan nocebo förvärra den. Om en person förväntar sig att känna smärta eller att en behandling ska vara smärtsam, kan detta i sig självt leda till att personen upplever ökad smärta.

  3. Psykologisk stress och ångest: Noceboeffekten kan också utlösa eller förvärra psykologisk stress och ångest. Till exempel, om någon tror att en händelse eller situation kommer att vara stressig eller ångestframkallande, kan det öka deras upplevelse av dessa känslor.

  4. Förvärrande av symtom: Patienter som är övertygade om att deras hälsotillstånd kommer att förväras, kan faktiskt uppleva en försämring av sina symtom. Denna förväntan kan vara särskilt stark om de har blivit negativt påverkade av tidigare behandlingar eller om de har hört negativa berättelser från andra patienter.

  5. Effekt på behandlingsutfall: Noceboeffekten kan påverka utfallet av en behandling negativt. Om en patient tror att en behandling inte kommer att fungera, kan detta minska behandlingens effektivitet eller till och med leda till att patienten upphör med behandlingen helt.


Dessa exempel visar hur kraftfullt vårt sinne kan påverka vår kropp. Precis som med placeboeffekten, ger noceboeffekten insikt i hur våra förväntningar, övertygelser och rädslor kan ha en direkt påverkan på vår fysiska och mentala hälsa.

Det är därför viktigt att vara medvetna om noceboeffekten och dess potentiella påverkan på patienternas välbefinnande. (Speciellt inom vården) men även inom utbildning.

Hypnoterapi och placebo - hur fungerar det?


Hur kan man använda detta till sin fördel?

Hypnoterapi är som en resa in i ditt undermedvetna, där en terapeut hjälper dig att navigera och påverka dina tankar och känslor på ett positivt sätt (enligt dina önskemål). Genom att leda dig in i ett tillstånd av djup avslappning och ökad mottaglighet för förslag, kan terapeuten plantera frön av positiva förväntningar i ditt sinne.


Tänk dig att du under en hypnosession får höra att du kommer att känna dig mindre stressad och mer avslappnad varje dag. Denna positiva förväntan kan aktivera din inre placeboeffekt, vilket hjälper dig att faktiskt uppleva dessa positiva förändringar som är till fördel för din kropp.

28 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentarer


Kommentarsfunktionen har stängts av.
bottom of page