top of page

Social Ångest, förändrat av Hypnoterapi, Skåne


Denna artikel ger en kort översikt av hur hypnoterapi kan vara ett effektivt verktyg för att hantera social ångest och social fobi. Genom personliga berättelser, praktiska råd för att välja terapeut och en förklaring av metodens principer, hoppas jag att du som läsare känner dig upplyst och uppmuntrad att utforska denna form av terapi.Hur kan Social ångest och social fobi se ut?


Social ångest, även känd som social fobi, är ett känslomässigt handikapp som kännetecknas av en intensiv rädsla för sociala situationer och interaktioner. Denna rädsla kan leda till undvikande av sociala sammanhang och påverka allt från arbete till personliga relationer. Det betyder inte att du måste vara en introvert. Utan det är oftast en överdriven oro inför sociala situationer:

  1. Undvikande av Sociala Sammanhang: Undviker aktivt sociala situationer eller aktiviteter där man är rädd för att bli centrum för uppmärksamheten.

  2. Fysiska Symptom i Sociala Situationer: Symptom som hjärtklappning, svettningar, skakningar, illamående eller svårigheter att tala kan uppstå i sociala sammanhang.

  3. Låg Självkänsla: Ofta åtföljt av negativa tankar om sig själv och sin förmåga att interagera socialt.

  4. Känslomässig Distress: Ångest och rädsla inför sociala interaktioner, även i vardagliga situationer.

  5. Panikattacker: I vissa fall kan sociala situationer utlösa panikattacker.

Dessa tecken varierar i intensitet och kan påverka en persons dagliga liv och relationer i olika betydande grad.


Hypnoterapi som effektiv möjlighet till förändring av social ångest och fobi


Hypnoterapi har visat sig vara en effektiv terapimetod för social fobi.

Hypnoterapi ses allmänt som en effektiv metod för att ändra många oönskade beteenden eller känslor. Det beskrivs som en genväg till det undermedvetna, där man kan påverka inlärda mönster och slutsatser. Denna process anses vara snabb och effektiv, eftersom den agerar på ett undermedvetet plan​​. Alltså direkt. Till skillnad mot psykologi eller KBT som vanligtvis hanterar ett medvetet plan.

Varför det är effektivt? Det är för att det undermedvetna hanterar ca 95% av dina beteenden och genom att gå direkt till dit i mönstret kan man göra förändringarna direkt i sin "programmering" av invanda ageranden och känslor.

Denna metod har använts för att hantera en rad olika känslor, inklusive ångest och fobier.


Erfarenheter av Hypnoterapi


Många personer har upplevt betydande förbättringar i hanteringen av deras sociala fobi genom hypnoterapi. Exempel på framgångsrika fall har inkluderat personer som har övervunnit svårigheter med att tala inför publik eller att möta nya människor i sociala miljöer.


Hur Hypnoterapi fungerar


Hypnoterapi fungerar genom att hjälpa personen att uppnå djup avslappning, vilket underlättar förändring av negativa tankar, känslor och mönster. Terapeuten guidar klienten genom avslappningsövningar och visuella bilder, vilket gör det möjligt att kommunicera med det undermedvetna och identifiera orsaker till känslan. Positiva suggestioner och förslag till nya beteenden integreras för att skapa varaktiga förändringar​​.


Fördelar med Hypnoterapi

Utöver att förändra specifika fobier eller beteenden, kan hypnoterapi också öka självmedvetenhet och självförtroende, vilket kan vara till hjälp vid hantering av andra problem i livet​​.


Vilken Hypnoterapeut ska jag välja?


För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att söka hjälp från utbildade och certifierade hypnoterapeuter med lång erfarenhet. Dessa kan identifiera orsaken till rädslan och ersätta negativa tankar med positiva, vilket leder till varaktiga förbättringar.

I Skåne finns ett antal terapeuter som erbjuder hypnoterapi. Dessa tjänster varierar i tillvägagångssätt och specialiseringar, vilket ger ett brett urval för de som söker hjälp. Det du som klient bör titta på är referenser och hur erfaren terapeuten är, deras utbildningar och att du känner förtroende för terapeuten.


Social Fobi, hjälpt av Hypnoterapi, i Skåne
Hypnos i Skåne, avslappnat och bekvämt


Andra Fobier förändrade med Hypnoterapi


Förutom social fobi har hypnoterapi visat sig vara ett effektivt tillvägagångssätt av många andra fobier, inklusive rädsla för spindlar, hundar, vatten, trånga utrymmen, broar, motorvägar, flyg, tandläkarbesök och sprutor osv.
Vad kostar Hypnoterapi, i Skåne


Kostnaden för hypnoterapi kan variera beroende på terapeut och antalet sessioner. Vanligtvis ligger priset runt 900 kr - 2000 kr i timmen. En del tar betalt för en satt tid, medan andra tar betalt per timme.


Ta steget mot förändring


Om du lider av social fobi eller någon annan fobi, kan du överväga att prova hypnoterapi för att upptäcka dess fördelar. En session kan vara första steget mot att ta tillbaka kontrollen över ditt liv​​. För det är just det det handlar om. Att du får tillbaka kontrollen och kan välja ditt beteende och agerande som du vill att det ska vara.


Ce-hypnosis finns i Skåne och arbetar även on-line både i Sverige och internationellt.

Varmt välkommen att höra dig för genom att skicka in en kontaktförfrågan.


Om du vill läsa mer om hypnos och hypnoterapi:

5 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page