top of page

Spruträdsla eller tandläkarskräck?

Hypnos Löddeköpinge


Spruträdsla och tandläkarskräck är vanliga fobier som påverkar många människor. För vissa är det bara ett mild obehag, medan för andra kan det leda till panikattacker eller undvikande av nödvändig medicinsk behandling.


Tack och lov finns det metoder som kan hjälpa till att övervinna dessa rädslor, och en av de mest effektiva och snabba är hypnos.


Hypnos är en terapeutisk metod där en person går in i ett avslappnat och fokuserat tillstånd. Under hypnos kan en person lära sig att hantera och förändra oönskade beteenden eller känslor, inklusive rädslor och fobier. Hypnos är en väl beprövad metod som har hjälpt många människor att övervinna sina rädslor och fobier.Naturligtvis är spruträdslor vare sig du ska vaccineras eller ta blodprov eller bedövning hos tandläkare en onödigt försvårande känsla.


För vissa människor kan rädslan bli så påtaglig att den börjar inkräkta på det dagliga livet, vilket kan betecknas som en fobi. I sådana fall kan symtom som hjärtklappning, andningssvårigheter, magont och andra tecken på panik uppkomma.


Lyckligtvis finns effektiva behandlingsmetoder för att hantera och övervinna en fobi genom hypnoterapi.

Rädsla för nålstick

Många upplever en känsla av oro eller nervositet en stund innan de ska få en injektion. Det kan handla om att känna sig ängslig, rädd, eller till och med uppleva yrsel och en rädsla för att kanske svimma. Dessa känslor är vanliga, men de brukar snabbt avta när väl själva nålsticket är överstökat.


Tandläkarskräck

Tandläkare fobi eller tandläkarskräck är en problematik som effektivt kan lösas. Det kanske inte känns så när man bär på den men när det är förändrat är det helt fantastiskt och du kan vara fri och göra de val som du känner är för ditt eget bästa.


Munhälsans betydelse har dessutom visat sig vara viktigare än man tidigare trott, för hela kroppens hälsa!

Hypnos fungerar genom att hjälpa personen att slappna av och fokusera sin uppmärksamhet på positiva bilder och tankar. Under hypnos kan också användning av positiv förstärkning (enligt ditt önskemål) och suggestioner för att förändra beteenden och tankemönster. Genom att arbeta med mig, en professionell hypnosterapeut, kan du lära sig att hantera din rädsla på ett effektivt sätt och känna dig mer självsäker och framförallt lugn inför framtida medicinska ingrepp.


Det finns många fördelar med att använda hypnos för att behandla spruträdsla och tandläkarskräck. För det första är det en icke-invasiv metod som inte kräver några mediciner eller kirurgiska ingrepp. Det är också en relativt snabb behandling som kan ge omedelbara resultat.


Sammanfattningsvis är hypnosterapi en mycket effektiv metod för att behandla spruträdsla och tandläkarskräck.

Som professionell hypnosterapeut specialiserar jag mig på att hjälpa människor att övervinna olika rädslor som begränsar deras liv. Jag använder mig av beprövade tekniker och anpassar behandlingen efter varje persons individuella behov.


På ce-hypnosis.com hemsida finns det en mängd information om hur hypnos fungerar och kan hjälpa till att behandla fobier och rädslor men också olika metoder som kan användas. (T.ex är KBT i hypnos extremt effektivt.)


Mina klienter har fått hjälp och rädslan har helt förändrats och det var extremt effektivt. Kan du tänka dig skillnaden att inte bry sig nämnvärt att gå till tandläkaren ... eller att ta blodprov utan större problem?


Studier kring hypnos och dess effekt


Det finns förstås ett antal studier som har visat på effektiviteten av hypnos för att behandla spruträdsla och tandläkarskräck.


En studie publicerad i Journal of Dental Education undersökte användningen av hypnos för att behandla tandläkarskräck hos vuxna patienter. Studien involverade 26 deltagare som fick hypnosbehandling i fyra sessioner före sitt tandläkarbesök. Resultaten visade att hypnosbehandlingen minskade signifikant patienternas rädsla, ångest och stressnivåer och ökade deras avslappning under tandläkarbesöket.


En annan studie publicerad i International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis undersökte användningen av hypnos för att behandla spruträdsla hos barn. Studien involverade 30 barn som fick hypnosbehandling före sin vaccination. Resultaten visade att hypnosbehandlingen minskade barnens ångestnivåer och smärta under vaccinationen, och att de upplevde en positiv attityd gentemot framtida vaccinationer.


En annan studie publicerad i European Journal of Oral Sciences undersökte effekten av hypnos på spruträdsla. Forskarna fann att patienter som genomgick hypnosbehandling hade signifikant minskad rädsla och smärta under sprutning, jämfört med en kontrollgrupp som inte fick hypnosbehandling.


En tredje studie publicerad i Journal of Alternative and Complementary Medicine undersökte effekten av hypnos på patienter med spruträdsla som genomgick dentalimplantatbehandling. Forskarna fann att hypnos var en effektiv metod för att minska rädsla och oro hos patienter.


Men syvende och sist är det ju resultatet av hur mina klienter förändrats till det positiva som ändå är den största tillfredsställelsen.


Vägen till förändring - lättare än du tror. Behagligare än du vet.5 visningar

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page