top of page

Mindfulness

Kanske har du hört talas om mindfulness. Ett bra sätt att öka ett övergripande välbefinnande och humör. Det skiljer sig från meditation eftersom du använder det i dina aktiviteter i vardagen.

Du kanske har hört talas om mindfulness.

Idag används det rätt flitigt och kallas även den 3:e vågen av KBT som metod. Den är känd för att öka generell välbefinnande och sinnesro. Det skiljer sig från meditation eftersom det används avsiktligt i dina vardagliga aktiviteter.

Det finns olika varianter på mindfulness och jag har valt den jag finner mest givande. 

Genom att lära din hjärna att slappna av och vara i nuet, att verkligen vara närvarade har det visat enorma användbara hälsofördelar.


Fördelar som förbättrad fokus, bättre minne och inre styrka, och för en del minska ångest och depression samtidigt som en av upptäckterna är din underbara unika kropp och de möjligheter till teamwork som kan skapas. Din kropp är nämligen aldrig din fiende, utan tvärtom bär den på dina erfarenheter så gott den kan. Genom att bli mer observant och hjälpsam kan du alltså visa och hjälpa kroppen.


Mindfulness behöver man öva ofta och mycket och få in som automatisk rutin i vardagen, speciellt i början (1-2 månader väldigt planerat och aktivt) eftersom din hjärna och kropp är så van vid gamla spår och stress, att tänka och planera framåt i tiden, eller sitta fast i gamla tråkigheter - därav glömma nuet. Som faktiskt är det du kan använda.  


Många barn saknar idag att kunna hantera nuet och många goda resultat har visat sig där barn har fått lära sig mindfulness i skolan. T.ex har experiment har skett i kvarsittning och det gav enorma skillnader i beteende och känslor.

Målet med all form av mindfulness är att uppnå en alert fokuserad avkoppling genom att medvetet uppmärksamma tankar och känslor utan att döma. Det kan hjälpa att omfokusera lugnare på nuet. Det hjälper hjärnan att stressa ner och kroppen att återgå till optimal funktion. Att ta tillvara och njuta av ögonblicket i vardagen, vilket är svårare än du tror.

När du vill ha en förändring

bottom of page