top of page

Stora fördelar att uppskatta, upptäcka och skriva ner det man är tacksam för, en tacksamhetsdagbok. Varför och finns det belägg? Hur gör man?

Nu får du läsa något rätt underbart och faktiskt kan göra en stor stor skillnad - nämligen att föra en dagbok med vad som gjort dig glad, vad du uppskattat under dagen - en "tacksamhets" anteckningsbok. Forskning och studier visar att det är faktiskt inte bara en trend, utan ett sätt att själv skapa ett eget förbättrat mentalt och fysiskt mående som är både enkelt och djupgående. Som du själv kan kontrollera över. Utförd dagligen (morgon och kväll) har det visat sig vara väldigt effektivt inom många områden. Ju oftare desto bättre, minst 2 ggr varje dag och i minst 2 månader.Så vad är då det här med en tacksamhets/vara glad för dagbok?

En tacksamhetsdagbok är en personlig dagbok där du regelbundet skriver ner saker som du är tacksam för eller blir glad för. Det kan vara så enkelt som en anteckningsbok, en dagbok eller en dedikerad app på din telefon, men nyckeln är regelbundet varje dag och uppriktighet i dina inlägg.


OBS! Forskning tyder på att skriva för hand är det mest effektiva och bestående sättet att göra det, eftersom hjärnan uppfattar, kopplar och förstår det mer. Alltså mer effektivt att skriva för hand.

Målet är att hålla det enkelt och hanterbart så att du gör det ofta och kan själv lära upp din hjärna.

Att upptäcka de små glädjeämnena och förmåner även faktiskt tur, (tur i oturen) som ofta glider under radarn i vardagens göromål.Vilka hälso-fördelar skapas genom att utöva tacksamhet/glädje?


Föreställ dig det som ett redskap som lindrar din ångest och depression - och helt utan några biverkningar. Att föra en tacksamhets anteckningsbok/dagbok är precis vad den effekten blir så småningom.

Det har visat sig att genom att fokusera på de goda sakerna i livet faktiskt kan förändra ditt tankesätt från dysterhet till att uppfatta mer glädje. Mindre stress, och som bieffekt känsla av mer lycka!

Det kan låta som en löjlig sak att göra, men forskning har funnit betydande positiva effekter från en sån enkel övning. Du omskolar bokstavligen din hjärna att se fler (positiva) perspektiv som oftast döljer sig i vardagen, vilket i sin tur tränar hjärnan på ett positivt sätt.Att lägga till hypnos tillsammans med det man finner glädje i, är en riktig avgörande faktor för din mentala och fysiska hälsa.9 Stora fördelar att använda tacksamhetsdagbok

(Läs mer hur du gör längre ner på sidan)


 1. Förbättrad mental hälsa: Det har visat sig att skriva ner vad man är tacksam för förbättrar den mentala hälsan genom att stimulera positiva känslor, minska negativa känslor och förbättra den övergripande livsglädjen. Individer som förde en tacksamhetsanteckningsbok/dagbok rapporterade färre symtom på depression och ångest jämfört med de som inte gjorde det.

 2. Bättre sömnkvalitet: Att skriva ner vad man är glad för / tacksam för i ungefär 15 minuter innan läggdags har kopplats till förbättrad sömnkvalitet. Personer som praktiserar detta tenderar att sova längre och i mer djupsömn, eftersom det hjälper till att minska stress och ångest innan sänggåendet. TIPS att skriva ner 3-5 positiva saker man uppskattar varje kväll är en kortare variant som också hjälper till att du tränar din hjärna.

 3. Minskad stress: Att regelbundet skriva ner vad man uppskattar och är tacksam för kan leda till lägre stressnivåer. Genom att fokusera på de positiva aspekterna av livet och uttrycka tacksamhet bidrar skiftet från en negativ till en positiv inställning till minskade stressnivåer.

 4. Ökad motståndskraft: Att föra en tacksamhetsdagbok kan stärka en individs motståndskraft, vilket gör det mycket lättare att resa sig efter potentiella motgångar. Den här vanan skapar en större känsla av uppskattning, vilket är avgörande för att hantera svåra situationer.

 5. Minskad aggressivitet och ökad förståelse: Uppskattande människor tenderat att vara mindre aggressiva och ha en ökad förståelse för situationer och kan därmed ha lättare att hantera situationer. Uppskattning och "det man är glad för" förbättrar förmågan att uppfatta andra människors känslor på ett lättare sätt, även om det är negativ återkoppling från andra, kritik, så kan det hanteras enklare.

 6. Ökad självkänsla: Att praktisera uppskattning kan öka självkänslan, vilket är nödvändigt för bästa möjliga prestation i olika delar av livet. Uppskattning minskar tendensen att jämföra sig själv negativt med andra, vilket främjar en mer positiv självbild.

 7. Gynnsam påverkan hjärtats kondition: Att uttrycka tacksamhet och känna uppskattning har kopplats till bättre hjärthälsa. Detta tankesätt kan positivt påverka biomarkörer som är kopplade till risken för hjärtsjukdomar och orsaka en betydande minskning av det diastoliska blodtrycket.

 8. Ökad kreativitet: Om du vill öka din kreativitet kan det vara en riktigt bra idé att prova att skriva ner det du uppskattar och är tacksam för/glad för i livet. Det öppnar vidgar och öppnar upp ditt kreativa sinne, vilket låter idéer att flöda mer fritt och på så sätt hjälper dig att överkomma kreativa hinder och blockar.

 9. Längre och lyckligare liv: Att föra anteckningar kring det du är tacksam för har kopplats till ett lyckligare och längre liv. Tacksamma individer tenderar nämligen att vara mer hälsomedvetna, de engagerar sig i regelbunden träning och upprätthåller en hälsosam kost, vilket i sin tur bidrar till ett längre liv.
Stora fördelar att uppskatta, upptäcka och skriva ner det man är tacksam för, en tacksamhetsdagbok
Anteckna det du är tacksam för - låt din hälsa förbättras


Tips - Hur du börjar och vad du ska tänka på när du börjar skriva ner det du är tacksam, uppskattar och glad för i ditt liv.


Den här tekniken är bra för alla, kom ihåg att du kan hjälpa barn också fast på ett enklare sätt. För barn kan du enkelt fråga "vad gick bra idag".


 1. Att välja sätt: Hitta en anteckningsbok eller dagbok som känns rätt för dig, vare sig den är digital eller traditionell. En traditionell pappersdagbok har visat sig vara det bästa alternativet rent effektivt. För ett barn kan det vara en del av rutinen att bara prata om det, fråga vad som gick bra idag, när du lägger ditt barn. Vitsen är att det är den sista tanken innan man somnar.

 2. Skapa en rutin: Avsätt några lugna stunder varje dag. Det bästa är på morgonen, precis när du vaknar, och på kvällen när du har lagt dig och precis innan du ska sova. Detta kommer att ge en möjlighet till positiv känsla under dagen och sedan under sömnen. Ha din dagbok vid sängen, och fyll i med penna minst 3 saker. Den sista frågan du kan fundera över i tanken precis när du somnar är: Vad gick bra idag? Koncentrera dig enbart på det positiva. Låt det vara de sista positiva tankarna som du somnar in till.

 3. Enkelt och med hjärtat: Dina anteckningar behöver inte vara storslagna. Det är de enkla små glädjeämnena och vardagliga möjligheterna som betyder mest. En härlig kopp te eller kaffe, ett leende, en skön säng, solsken eller regn (finns ju positivt med båda) etc... var din egen detektiv och hitta det som glittrar i vardagen. Hitta den ljusa sidan (silver lining som man säger på engelska).

 4. Skriva varje dag eller per vecka?: Intressant nog kan det vara mer effektivt att föra dagbok varje morgon och kväll än att göra veckovisa anteckningar eftersom hjärnan och det undermedvetna skapar så småningom nya sätt att hantera information. Det handlar om rutin. För att hjärnan ska skapa en rutin så måste du själv skapa den först. Det tar ca 2 månader för hjärnan att skapa nya rutiner om man gör det dagligen. Men - glömmer du, så gör det så fort du kommer ihåg, eller sätt ett alarm/påminnelse. Tips Det är också fantastiskt bra att göra det när du sitter i bilkö, matkö eller har några minuter över. Varför inte utnyttja den stunden till din egen fördel?

 5. Djupare Tankar och reflektioner: Ta dig tid att verkligen känna och uppskatta de saker du skriver om. Det fördjupar upplevelsen av tacksamhet och gör ett starkare intryck och blir därför mer effektivt. Då tar hjärnan och det undermedvetna till sig vad du tänker och känner mer. Tips - har du svårt att tänka positivt eller få in känslan? Ibland säger man" fake it til you make it" och genom att skapa en rutin och inte ge sig, - så fortsätt. Du kan också få hjälp med hypnoterapi att ändra den känslan så att det blir lättare.Hur och varför fungerar det - vetenskapligt?

Se studier längst ner. Tacksamhet tvingar hjärnan och det undermedvetna att börja leta efter fler positiva saker, och så småningom, som en magnet, börjar de att uppfylla det du redan är tacksam för, och till och med lägger till mer genom att ändra din fysiska karisma/ utstrålning (som är kopplad till ditt tankesätt) ... vilket i sin tur drar till sig fler positiva människor och med det kommer också fler positiva känslor och möjligheter i ditt liv. Tankar styr nämligen kroppens respons och det kan påverka det undermedvetna att ändra sin programmering.


Det är bara win-win!


Vad är kärnan i grund och botten

Att skriva ner det du är tacksam för är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra dina känslor och hälsa och på så sätt öppna ditt liv till positiv känsla mer. Det är en övning som tränar upp lycka, hälsa och en djupare uppskattning för världen omkring oss. Vilket i sin tur hjälper ditt tankesätt att öka lyckokänslor. Eftersom kroppen reagerar på tankar och känslor, så förbättrar du alltså ditt mående. Det är till och med så att studier visar hur cellerna i kroppen reagerar på positiva vs negativa tankar och känslor.

Varför inte börja idag - du har inget att förlora, bara att vinna!


Märker du att det är svårt, tar emot eller att det inte sker några förändringar? Då kan du få hjälp med hypnoterapi som möjliggör och förändrar det som blockerar.

Boka tid hos mig i formuläret nedan.
Studier:

 

Forskning har visat att tacksamhet kan ha positiva effekter på hjärthälsan. En studie på patienter med hjärtsvikt i stadium B indikerar att tacksamhets-dagbokföring kan förbättra biomarkörer relaterade till hjärtsjukdom, såsom minskad inflammation. Denna forskning pekar på att tacksamhetsinterventioner kan vara associerade med förbättrad hjärtfrekvensvariabilitet och lägre inflammatoriska biomarkörindex över tid​​. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27187845/

En annan källa bekräftar att tacksamhet kan vara gynnsamt för hjärthälsan. Det har visats att en tacksam inställning kan påverka faktorer som är relaterade till hjärtsjukdomar positivt. Att hålla en tacksamhetsdagbok kan orsaka en signifikant minskning av det diastoliska blodtrycket – trycket i hjärtat mellan slag. Dessutom har tacksamma tankar, även om de inte nedtecknas, visat sig vara hjälpsamma för hjärtat genom att sakta ner och reglera andningen för att synkronisera med hjärtslagen​​.


Denna forskning understryker betydelsen av tacksamhetspraktik, inte bara för mental hälsa, utan även för fysisk hälsa och specifikt för hjärthälsan. Allt forskning är inte med i denna blogartikel pga utrymme.


Liknande artiklar

Cited by

The impact of gratitude interventions on patients with cardiovascular disease: a systematic review.

Wang X, Song C. Front Psychol. 2023 Sep 21;14:1243598. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1243598. eCollection 2023.

PMID: 37809310 Free PMC article.

The effects of gratitude interventions: a systematic review and meta-analysis.

Diniz G, Korkes L, Tristão LS, Pelegrini R, Bellodi PL, Bernardo WM.

Einstein (Sao Paulo). 2023 Aug 11;21:eRW0371. doi: 10.31744/einstein_journal/2023RW0371. eCollection 2023.

PMID: 37585888 Free PMC article.


Positive Psychology Interventions in Medical Populations: Critical Issues in Intervention Development, Testing, and Implementation.

Huffman JC, Feig EH, Zambrano J, Celano CM.

Affect Sci. 2022 Oct 5;4(1):59-71. doi: 10.1007/s42761-022-00137-2. eCollection 2023 Mar.

PMID: 37070006 Review.


Cultivating a healthy neuro-immune network: A health psychology approach.

Bower JE, Kuhlman KR, Haydon MD, Boyle CC, Radin A.


Soc Personal Psychol Compass. 2019 Sep;13(9):e12498. doi: 10.1111/spc3.12498. Epub 2019 Sep 9. PMID: 37008404 Free PMC article.


Introduction: Journaling and Mental Health during COVID-19: Insights from the Pandemic Journaling Project.

Wurtz HM, Willen SS, Mason KA.

SSM Ment Health. 2022 Dec;2:100141. doi: 10.1016/j.ssmmh.2022.100141. Epub 2022 Sep 22.

PMID: 36590985 Free PMC article.Referenser

 1. Krum H, Stewart S. Chronic heart failure: time to recognize this major public health problem. The Medical journal of Australia. 2006;184:147–8. - PubMed

 2. Desai AS, Stevenson LW. Rehospitalization for heart failure: predict or prevent? Circulation. 2012;126:501–6. - PubMed

 3. Wang G, Zhang Z, Ayala C, Wall HK, Fang J. Costs of heart failure-related hospitalizations in patients aged 18 to 64 years. Am J Manag Care. 2010;16:769–76. - PubMed

 4. Hunt SA, American College of C, American Heart Association Task Force on Practice G ACC/AHA 2005 guideline update for the diagnosis and management of chronic heart failure in the adult: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for the Evaluation and Management of Heart Failure). J Am Coll Cardiol. 2005;46:e1–82. - PubMed

 5. Ammar KA, Jacobsen SJ, Mahoney DW, Kors JA, Redfield MM, Burnett JC, Jr., Rodeheffer RJ. Prevalence and prognostic significance of heart failure stages: application of the American College of Cardiology/American Heart Association heart failure staging criteria in the community. Circulation. 2007;115:1563–70. - PubMed

45 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page