top of page

Hur 20 sekunder kan göra att du och andra att mår bättre.

I en värld där digitala interaktioner ofta tar överhanden, är det lätt att glömma bort betydelsen av fysisk närhet och beröring. Men vetenskapen bakom fysisk beröring är både fascinerande och övertygande, och visar klart och tydligt att bl.a kramar har en djupgående effekt på vårt psykiska och fysiska välbefinnande.Vetenskapen bakom kramar, att klappa djur och annan fysisk kontakt, visar att det här egentligen väldigt enkla sättet kring beröring, kan ha djupgående effekter på hur vi mår. Läs lite generellt om hur det påverkar oss fysiskt och biologiskt, och hur du själv kan bidra till att skapa positiva känslor, minska känslor av ensamhet och depression, och generellt förbättra din eller familjens mentala hälsa.


Kramar anses vara en grundläggande del av människans behov av fysisk beröring och social bindning.


Under pandemin blev det ett större avståndstagande pga smittorisker. Man kan ifrågasätta sig hur och om, det har påverkat måendet för många.
Redan från spädbarnsåldern är hud-mot-hud-kontakt avgörande för utvecklingen och har långsiktiga positiva effekter på hälsan. Både fysiskt och psykiskt.

Detta stöds av forskning som visar att fysisk kontakt, inklusive kramar, i tidig ålder kan leda till mer lyckliga, motståndskraftiga och mindre stressade individer som vuxna.
Biologiska och psykologiska fördelar med fysisk beröring och närhet - kramas i 20 sekunder minst 3-4 ggr om dagen.


1. Ökad känsla av tillhörighet och förbättrad relation: 

Fysisk närhet ökar utsöndringen av viktiga hormoner och neurotransmittorer som oxytocin, dopamin och serotonin, vilka alla bidrar till att öka känslor av lycka, minska stress och främja en känsla av lugn och välbefinnande vilket främjar känslor av tillhörighet och stärker relationer.

Kramar, klappar, hålla hand och fysisk närhet (ex massage) stimulerar frisättningen av oxytocin, men det är mycket mer än så. Oxytocin spelar en central roll i att främja känslor av lugn, tillit och samhörighet och trygghet, vilket kan minska stress och ångest.

2. Minskning av stress, ångest och kortisolnivåer

Fysisk kontakt sänker nivåerna av kortisol, kroppens huvudsakliga stresshormon. Detta bidrar till en känsla av lugn och kan hjälpa till att minska stress, ångest och relaterade hälsoproblem.

3. Förbättrad hjärthälsa

Studier visar att omfamningar och fysisk närhet kan leda till lägre blodtryck och hjärtfrekvens, vilket är bra för hjärthälsan.

4. Ökad smärttolerans

Beröring kan öka kroppens produktion av endorfiner, som är naturliga smärtstillande medel. Viktiga hormoner och neurotransmittorer som oxytocin, dopamin och serotonin, vilka alla bidrar till att öka känslor av lycka, minska stress och främja en känsla av lugn och välbefinnande.

5. Stärkt immunförsvar

Regelbunden positiv fysisk kontakt kan även stärka immunförsvaret genom att minska stress och förbättra kroppens förmåga att bekämpa infektioner.

6. Minskning av depression och ensamhetskänslor

Fysisk närhet och beröring kan bidra till att minska symtom på depression och känslor av ensamhet genom att öka känslor av tillhörighet och anslutning till andra.Vad du kan göra för att må bättre

 • Kramar: En enkel kram kan göra underverk för ditt mentala välbefinnande. I Sverige kramas vi ofta när vi ses, men även en hälsning med handslag ger ju lite hudkontakt.

 • Tillbringa tid med djur: Klappa och umgås med djur kan minska stress och öka känslor av lycka. Det handlar även om att inte tänka så mycket på sig själv och bli mer fokuserad på djuret och närheten.

 • Massage: Regelbunden massage kan minska stress, lindra smärta och öka känslan av avslappning.

 • Mindfulness och meditation: Dessa praktiker kan förbättra din självmedvetenhet och minska stress.

 • Hypnoterapi: För de som kämpar med djupare emotionella problem kan hypnoterapi erbjuda ett verktyg för att hantera känslor effektivt. Besök ce-hypnosis.com för mer information.

 • Vara i naturen och trädgård. Den senaste upptäckten är att genom att arbeta med händerna i jord och natur ger mindre depression.


Hur många kramar? Hur länge?


Att kramas har visat sig ha många positiva effekter på både vårt mentala och fysiska välbefinnande.

Enligt flera källor rekommenderas det att vi ska sträva efter att kramas 3-4 gånger om dagen i minst 20 sekunder för att maximera fördelarna som ökad oxytocinproduktion, minskad stress, förbättrat immunförsvar och bättre hjärthälsa. Dessa kramar kan enligt forskning bidra till att minska ångest, öka känslor av tillhörighet och tillit, samt förbättra sömnkvaliteten.Andra alternativ till beröring

Många äldre kan bli ensamma och speciellt i Norden är vi kanske mer försiktiga med närhet jämfört med Europa. Så en klapp, massage, fotvård, husdjur ... det finns många sätt att på något sätt tillföra beröring som är lämplig i olika situationer.
Biologiska och psykologiska fördelar med fysisk beröring och närhet varför kramar hjälper
Att kramas och klappa husdjur mår man bättre av
Forskningsresultat och studier


Riktiga studier och forskningsresultat har visat att beröring har mätbara positiva effekter på människors fysiska och mentala hälsa.

Till exempel, en studie publicerad i "Psychological Science" fann att kramar och socialt stöd är associerade med en lägre sannolikhet att bli sjuk och kan minska svårighetsgraden av symtom om man blir sjuk. En annan studie, publicerad i "Alternative Therapies in Health and Medicine", visade att terapeutisk beröring kan minska ångest hos patienter med cancer.


Dessa och många andra studier understryker betydelsen av fysisk kontakt och beröring för människors välbefinnande. Genom att integrera mer fysisk närhet i våra liv, kan vi alla dra nytta av dessa hälsofördelar och skapa en mer vänlig och sammanhållen värld.


Så nästa gång du känner dig nedstämd eller stressad, kom ihåg att en kram eller en stund med ett husdjur kan vara precis vad du behöver för att må bättre.

Har du någon form att allergi till husdjur så vet du kanske att det går att göra något åt med hjälp av hypnoterapi. Läs mer hur, här...

 

Några relevanta studier och forskning

 1. "Social Support and Resistance to Infection" av Sheldon Cohen et al.: Denna studie, publicerad i Psychological Science, undersökte sambandet mellan socialt stöd, omfamningar och mottaglighet för att utveckla förkylning efter exponering för virus.

 2. "Therapeutic Touch and Anxiety in Patients with Cancer" i Alternative Therapies in Health and Medicine: Denna forskning utforskade effekten av terapeutisk beröring på ångestnivåer hos cancerpatienter, vilket visade en signifikant minskning av ångest.

 3. "Oxytocin Increases Trust in Humans" av Michael Kosfeld et al., publicerad i Nature, är en grundläggande studie som visar hur oxytocin främjar förtroende och sociala band mellan människor.

 4. "Touching Makes You Healthier" av H. Holt-Lunstad et al., publicerad i Psychosomatic Medicine, går igenom hur fysisk beröring kan minska stress och förbättra immunförsvarets funktion.

 5. Krama dig själv? Det finns otaliga studier som visar hur bl.a Havening (en variation av att krama sig själv) ger lugnande resultat. (En metod lärs ut av ce-hypnosis.com under session vid behov.)

 6. Artikel på tidningen MåBra: sammanfattar fyra nya studier om hur kramar påverkar oss. Forskningen visar att kramar kan minska stress, även om vi kramar oss själva, och att kramar som varar i fem till tio sekunder kan göra oss gladare. Äldre vuxna som kramas regelbundet upplever bättre hälsa, och kultur spelar också en roll för hur vi kramas. Dessa studier understryker vikten av fysisk beröring för vårt välmående.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page