top of page

Avslappnings- och Suggestionsterapi (Relaxotherapy)

Avslappningsterapi/Suggestionsterapi - I ett bekvämt och avslappnat tillstånd visas det undermedvetna olika alternativ för att hantera scenarier och nå dina mål.

I ett bekvämt avslappnad tillstånd används suggestioner. Suggestioner är olika positiva ord eller förslag till ditt undermedvetna som då kan använda de olika förslagen. För en del räcker detta. Genom den här metoden tränas det undermedvetna och hjärnan att skapa nya mönster. Fördelen är att träna in tankemönster som ger ett mer konstruktivt sätt att hantera gamla, återkommande eller nya upplevelser utan negativa triggers. 


Det är vanligt att det tar ca +25 dagar för att ett mönster ska ändra lite med endast suggestioner/förslag.


Suggestionsmetoden är baserad på upprepning och repetitioner och därför behöver du lyssna på inspelningar dagligen och under en lång tid. 


Märks det ingen skillnad efter 1 månad kan det sitta en underliggande orsak/blockering (läs mer om blockeringar under hypnoterapi).


Det som är toppen är att då kan man ta hjälp av Hypnoterapi att komma åt blockeringarna. (Det är rätt vanligt med blockeringar)

Skönt eller hur!


Change your life 

bottom of page