top of page

Meditation

Meditation hjälper din kropp och hjärna - och du kan använda olika metoder. Meditation har visat sig ha många fördelar för hälsan och välbefinnandet. Det finns olika metoder, så läs gärna vidare vad jag erbjuder.

Meditation hjälper din kropp att bli balanserad och lugnad och har många hälsofördelar.

Några av fördelarna med att använda meditation inkluderar minskad stress och ångest, ökad koncentration och fokus, förbättrad sömn, ökad självmedvetenhet och mindfulness samt minskad risk för depression. Meditation kan också hjälpa till att stärka immunförsvaret och sänka blodtrycket. Forskning visar också att regelbunden meditation kan förbättra hjärnfunktionen och minska risken för hjärnskador.


Meditation är hjälpsamt på många nivåer, från att hitta inre frid till att till och med hitta lösningar på ett pågående problem. Det är också hjälpsamt i kombination med hypnos för att vara på en glad äventyrsresa för att inducera positiva känslor och hjälpa kroppen och sinnet att reparera.

Ibland hindrar din upptagna hjärna dig från att meditera, och då kan personlig träning i meditation med hypnotisk induktion vara ett alternativ.Det är ett sätt för många att finna ett inre lugn, en inre plats och även hitta lösningar eller hur man ska hantera en utmaning man står inför. 

Det finns olika former av meditation. Den jag gör är enkel men samtidigt stärkande så att du själv kan ta tillvara på övningen/övningarna och sedan använda själv. Som en kombination med Hypnoterapi kan du även hjälpa dig själv att få fram gladare känslor.


En del använde meditation som en snabb effektiv återhämtning, så att hjärnan får en stund att sortera och sedan kan ta emot ny information när du arbetar. För andra är det ett perfekt sätt att lugna ditt nervsystem så att det kan arbeta optimalt istället för att stress tar över. För de som studerar är detta en utmärkt metod att kunna plugga effektivare alternativt använda djupandningar.


Enligt många undersökningar kan hjärnan ta in information under en viss tid. Sedan är det "fullt" och måste bearbetas.

Genom en snabb avslappning når du den stunden och kan sedan fortsätta plugga.

Den pausen är viktig (det går också bra att gå ut i naturen utan några andra distraktioner som musik, mobil eller annat) även om det inte ger lika snabb effekt är det väldigt bra.


Vid förfrågning gör jag guidade meditationer. Jag gör det både i grupp och vid personligt möte.


Change your life 

bottom of page