top of page

Mental träning

Visualisering och repetition i sinnet, träning i det undermedvetna och muskelminnet, och installera en hjälpsam trigger för koncentration och glädje har visat sig förbättra prestationen.


Mental träning är nästan ett måste i sportvärlden idag om du ska öka din prestanda.


Vad innebär Mental Träning?

Vem använder det?

Hur kan det hjälpa mig?​​


Mental träning är ett tillvägagångssätt där du blir hjälpt att visualisera, träna in målbilder, beteende och reaktioner, och hur ditt agerande kan förbättras på det sätt du önskar med de verktyg jag bistår med.


Genom olika avslappningstekniker lär jag dig ex. att hantera den/de situationer som i nuläget inte ger bäst resultat. Genom olika sätt att hantera tankemönster övas det in nya och bättre sätt. 


Inom Sport 

Det jag arbetat med mest hittills är golf, hästsport och friidrott.


Ytterligare personer som använder det är ledare, föräldrar och ungdomar som behöver hjälp i olika situationer som begränsar ex. skolarbete, prov, hålla tal, våga, få bättre självförtroende.Oftast används även en "trigger" som skapats för att hjälpa till med just den situationen. Det kan vara en kroppsrörelse eller någon punkt på kroppen du fått av mig och sedan aktiverar själv.


Om du observerar högt presterande personer eller idrottare i olika sporter har de ofta en speciell rörelse, som sätter dem i optimalaste känslo/muskel läge. Titta efter och se om du kan se den.​

Change your life 

bottom of page